Trwa ładowanie...
ddzf3rg
ddzf3rg

UOP - Urząd Ochrony Państwa

Urząd Ochrony Państwa był cywilną służbą specjalną III RP Fotolia
Urząd Ochrony Państwa był cywilną służbą specjalną III RP

Urząd Ochrony Państwa to nieistniejąca już służba specjalna Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowiła instytucję cywilną i spełniała funkcje informacyjno-wywiadowcze oraz policyjno-prewencyjne.

UOP (Urząd Ochrony Państwa) – informacje ogólne

UOP tworzył część cywilną polskich służb specjalnych w latach 1990–2002. Funkcjonował równolegle z wojskową służbą specjalną WSI, jednak został rozwiązany kilka lat wcześniej (WSI istniały w latach 1991–2006), a w jego miejsce utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu.

Przed powstaniem Urzędu Ochrony Państwa jego funkcję pełniła Służba Bezpieczeństwa (1956–1989).

UOP (Urząd Ochrony Państwa) – zadania

Podstawowym celem UOP było zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i ochrona ustroju konstytucyjnego. Główne zadania pełnione przez urząd to m.in. działania na rzecz obronności państwa, zwalczanie terroryzmu oraz szpiegostwa, wykrywanie i ściganie przestępstw skierowanych przeciwko państwu (jego bezpieczeństwu, ekonomii). Urząd Ochrony Państwa zajmował się również ochroną tajemnic państwowych i służbowych czy zbieraniem informacji o znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski oraz ich analizą.

UOP (Urząd Ochrony Państwa) – działalność

Dzięki prowadzonej przez UOP działalności udało się wykryć działających na terenie Polski szpiegów Głównego Zarządu Wywiadowczego (GRU), Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej i niemieckiej agencji wywiadowczej BND, a także rozpoznać żołnierzy WSI ujawniających agencjom wywiadowczym innych krajów utajnione informacje. Innymi ważnymi incydentami, w które zaangażował się UOP, były afery ekonomiczne Art-B oraz FOZZ (Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego), jak i operacja "Samum" (ewakuacja agentów CIA z Iraku w 1990 roku).

Z funkcjonowaniem UOP wiązały się również pewne niejasności, urząd spotkał się z zarzutami skierowanymi przeciw niemu. W 1992 roku, po publikacji listy Macierewicza, wyszło na jaw zaangażowanie UOP w politykę, które nie powinno mieć miejsca, natomiast w 1995 roku wybuchła szpiegowska afera Olina, z którą organizacja również była związana.

UOP (Urząd Ochrony Państwa) – szefowie i funkcjonariusze

Szef UOP powoływany był przez premiera, podlegał zaś Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Liczba funkcjonariuszy UOP stanowi informację niejawną.

Pierwszym szefem UOP był dziennikarz i polityk Krzysztof Kozłowski, natomiast kolejni pełniący tę pozycję to Andrzej Milczanowski, Piotr Naimski, Jerzy Konieczny, Gromosław Czempiński, Andrzej Kapkowski i Jerzy Nóżka. Jednym z ostatnich zasiadających na tym stanowisku był Zbigniew Nowek (1998–2001), od października 2001 do kwietnia 2002 roku pełniącym obowiązki szefa UOP został Zbigniew Siemiątkowski, a ostatnim szefem, który urzędowanie zakończył w czerwcu 2002 roku, był Andrzej Barcikowski.

UOP - Urząd Ochrony Państwa
Rok założenia

1989

Typ organizacji

służby specjalne

Cele

- ochrona państwa przed zagrożeniami związanymi z obronnością, bezpieczeństwem, niezależnością;
- zwalczanie przestępstw stanowiących zagrożenie dla państwa (ekonomicznych, szpiegostwa, terroryzmu);
- ochrona tajemnic państwowych oraz informacji utajnionych;
- wykrywanie i ściganie przestępstw mających zasięg międzynarodowy (handel bronią, materiałami wybuchowymi, jądrowymi itp.).

Liczba członków

w latach 90. szacowana na 10 tys.

ddzf3rg

ddzf3rg
ddzf3rg
Więcej tematów
ddzf3rg