Trwa ładowanie...
d314z4m

PKW: jak głosować za granicą

Osoby przebywające 23 września za granicą mogą wziąć udział w wyborach, jeśli będą miały ważny polski paszport oraz zostaną wpisane, na własny wniosek, do spisu wyborców - wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza.

d314z4m
d314z4m

Spis wyborców sporządzany jest przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Według PKW, wniosek o wpisanie do spisu wyborców należy złożyć u konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem najpóźniej do 18 września.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze za granicą mogą dopisać do spisu jedynie te osoby, które przedłożą komisji zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca może je otrzymać na własne żądanie od konsula, który sporządził spis wyborców. Zaświadczenie upoważnia do głosowania w dowolnie wybranym lokalu wyborczym.

Natomiast wyborcy stale zamieszkujący w Polsce, a w dniu wyborów przebywający za granicą, mogą zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymać, na własne żądanie od właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy.

d314z4m

Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą jest dostępny we wszystkich placówkach konsularnych, delegaturach wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie pod adresem www.pkw.gov.pl.

Z kolei obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy w dniu wyborów będą przebywać w kraju, mogą wziąć udział w głosowaniu - w obwodzie właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu wyborów przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą.

W tym celu powinni okazać np. kartę stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, czy też dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą.

Na ostatniej stronie paszportu wyborcy obwodowa komisja wyborcza odciśnie swoją pieczęć i wpisze datę oddania głosu.

Wyborca zamieszkujący za granicą może również głosować w kraju na podstawie zaświadczenia wydanego przez konsula.

Obwody głosowania tworzone dla obywateli polskich za granicą wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla gminy Warszawa Centrum. Znaczy to, że wyborcy głosujący za granicą otrzymają takie same karty do głosowania jak wyborcy z okręgu nr 19.(mon)

d314z4m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d314z4m
Więcej tematów