ycipk-2pnchm
ycipk-2pnchm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zajęło gmach Ministerstwa Rozwoju Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Podziel się

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to nowy resort utworzony wraz z rozpoczęciem urzędowania premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszym ministrem przedsiębiorczości i technologii została Jadwiga Emilewicz.

ycipk-2pnchm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – rozporządzenie utworzenia

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to jeden z urzędów polskiej administracji rządowej. Resort został utworzony w efekcie rozporządzenia z 12 stycznia 2018 roku, przy czym funkcjonowanie rozpoczął z datą wsteczną, 9 stycznia 2018 roku, gdy został powołany właściwy mu minister. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest jednym z dwóch resortów powstałych zamiast dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, które powołano w 2015 roku w ramach fuzji Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Siedzibą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest budynek administracji rządowej przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. W gmachu urzędowali wcześniej pracownicy Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – zadania

Z dniem 9 stycznia 2018 roku kompetencje dawnego Ministerstwa Rozwoju, które dotyczyły mieszkalnictwa, budownictwa, planowania przestrzennego oraz rozwoju regionalnego, przejęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resortowi przedsiębiorczości i technologii powierzono zadania z zakresu prawa gospodarczego, bezpieczeństwa gospodarki, wsparcia przedsiębiorczości, a także polityki kosmicznej.

ycipk-2pnchm

Ponadto Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się zagadnieniem reindustrializacji jako zjawiska gwarantującego postęp gospodarczy oraz usprawnianiem pracy urzędów. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez nowo utworzonym resortem jest jednak walka ze smogiem.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – kierownictwo

Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii kieruje właściwy minister, który potwierdza swoim podpisem wszelkie postanowienia resortu, a także reprezentuje go podczas posiedzeń Rady Ministrów. Pomocnikami ministra są podsekretarze stanu, którym powierzane są dane działy prac ministerstwa. Nad sprawnością funkcjonowania resortu czuwa dyrektor generalny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – struktura

W ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii funkcjonuje 19 departamentów. Ich działanie skupione jest przede wszystkim wokół gospodarki, na przykład Departament Budżetu Gospodarki, Departament Gospodarki Elektronicznej czy Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

ycipk-2pnchm

Poza tym w ramach resortu przedsiębiorczości i technologii zostały utworzone działy zajmujące się rozwojem właściwych ministerstwu dziedzin, między innymi Departament Innowacji, Departament Inwestycji i Rozwoju oraz Departament Strategii Rozwoju. Inne działy odpowiadają także za stosunki międzynarodowe. Spośród nich można wymienić Departament Spraw Europejskich czy Departament Współpracy Międzynarodowej.

Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2018

Ważniejsi członkowie

Jadwiga Emilewicz (od 2018 r. , minister przedsiębiorczości i technologii)

ycipk-2pnchm
ycipk-2pnchm