Trwa ładowanie...
d6wq0c3

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa to urząd powstały w 2015 roku w celu stworzenia jednego organu zajmującego się łącznością transportem, budownictwem, mieszkalnictwem oraz planowaniem przestrzennym.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – utworzenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało w grudniu 2015 roku w wyniku rozszczepienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na MIB, Ministerstwo Rozwoju, a także Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dołączono komórki organizacyjne Ministerstwa Cyfryzacji zajmujące się łącznością oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługujące geodezję i kartografię.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – zadania

Rolą Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest obsługa trzech sekcji administracja rządowej: budownictwa, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, łączności oraz transportu. Minister zarządzający ministerstwem jest dysponentem pewnej części budżetu państwa, a także nadzorcą kilku organizacji związanych z budownictwem i transportem.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – struktura

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa składa się z kilkunastu komórek organizacyjnych. W jego skład wchodzi między innymi Gabinet Polityczny Ministra, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biuro Ministra, Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Administracyjno-Finansowe, Biuro Bezpieczeństwa, a także szesnaście departamentów, a wśród nich Departament Kontroli, Budownictwa, Transportu Drogowego czy Gospodarki Nieruchomościami.

Ministrowi i Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa podlegają następujące organy:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Główny Inspektor Transportu Drogowego,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  • Główny Geodeta Kraju,
  • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nadzoruje również Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Rozwoju Miast, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Transportowy Dozór Techniczny.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa — ministrowie i kierownictwo

Dotychczas jedynym ministrem w nowo utworzonym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa był poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Adamczyk, powołany przez premier Beatę Szydło.

Od 1 lutego 2016 roku w fotelu dyrektora generalnego zasiada Małgorzata Kuźma. W strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa działa pięciu podsekretarzy zarządzających poszczególnymi działami. Za sekcję mieszkalnictwa i poczty odpowiada Kazimierz Smoliński, podsekretarzem do spraw dróg, autostrad, transportu drogowego i lotniczego jest Jerzy Szmit, natomiast w fotelu podsekretarza stanu w dziele budownictwa zasiada Tomasz Żuchowski. Justyna Skrzydło odpowiedzialna jest za sprawy współpracy międzynarodowej, a Andrzej Bittel za transport kolejowy i inwestycje na kolei.

d6wq0c3
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2015

Typ organizacji

urząd aministracji rządowej

Ważniejsi członkowie

Andrzej Adamczyk (od 2015, minister infrastruktury i budownictwa)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d6wq0c3
d6wq0c3
d6wq0c3
Więcej tematów
d6wq0c3