Trwa ładowanie...
d35h9r3

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Facebook.com
Źródło: Facebook.com, fot: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest resortem funkcjonującym od 9 stycznia 2018 roku, utworzonym w miejsce działającego od 2015 roku Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – powołanie resortu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to urząd polskiej administracji rządowej. Zostało utworzone drogą rozporządzenia z 12 stycznia 2018 roku, przy czym funkcjonowanie rozpoczęło od terminu wcześniejszego, 9 stycznia 2018 roku. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powstało zamiast dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, przejmując jego wszystkie zadania, a także z dniem 23 stycznia 2018 roku uzyskując nowe, związane z planowaniem, budownictwem, mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym, właściwe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, które również zostało zlikwidowane.

Pierwszym ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński, który wcześniej pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Siedzibą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest budynek przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – kompetencje

Do zakresu działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju należą zagadnienia związane z:

  • rozwojem regionalnym – resort dąży do wyrównania szans różnych regionów pod względem zatrudnienia, turystyki czy jakości życia, przykładem może być wdrożenie programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia — Turystyka”;
  • budownictwem i mieszkalnictwem – ministerstwo planuje budżet i uwzględnia dotacje unijne w celu finansowania rozwoju infrastruktury drogowej, a także wspierania budownictwa, również poprzez realizację rządowego programu „Mieszkanie Plus”;
  • wsparciem przedsiębiorczości – celem resortu jest wspieranie polskiej gospodarki między innymi poprzez budowanie specjalnych stref ekonomicznych czy wdrażanie modelu PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, według którego przedsiębiorstwa sektora prywatnego wspierają inwestycje państwowe (np. budowa mieszkań czy dróg);
  • realizacją funduszy unijnych – ministerstwo odpowiada za zarządzanie dotacjami unijnymi przeznaczonymi na rozwój regionalny, rozwój infrastruktury, programy wyrównywania szans społecznych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – kierownictwo

Na czele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stoi minister resortu, który desygnuje wszelkie postanowienia ministerstwa i reprezentuje je na posiedzeniach rządu. Jego pomocnikami są trzej podsekretarze stanu. Nad prawidłowym funkcjonowaniem resortu czuwa dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – struktura

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje w oparciu o dwadzieścia departamentów. Zajmują się one zagadnieniami zarządzania budżetem ministerstwa oraz otrzymanymi funduszami europejskimi, strategii rozwoju, współpracy terytorialnej i międzynarodowej, zarządzania projektami o różnym charakterze: wsparcia, operacyjnymi, pomocowymi czy infrastrukturalnymi.

Poza tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju podlegają bezpośrednio lub są przez nie nadzorowane instytucje takie jak Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Dozoru Technicznego czy różnego rodzaju instytuty badawcze.

d35h9r3
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2018

Ważniejsi członkowie

Jadwiga Emilewicz (2015-2018, podsekretarz stanu)

Jerzy Kwieciński (od 2018 r., minister inwestycji i rozwoju)

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d35h9r3
d35h9r3
d35h9r3
Więcej tematów
d35h9r3