Trwa ładowanie...
d2ooir8

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to urząd administracji rządowej RP utworzony w 2006 roku. Zajmuje się zagadnieniami rozwoju nauki oraz organizacji szkolnictwa na poziomie akademickim.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – historia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest spadkobiercą utworzonego jeszcze w 1956 roku resortu szkolnictwa wyższego. W kolejnych latach urzędy administracyjne zajmujące się tematem nauki i szkół wyższych zmieniały nazwy oraz zakres obowiązków. W czasach PRL istniało między innymi Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a pod koniec lat 80. wprowadzono Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, który działał jeszcze przez dwa lata po wydarzeniach w 1989 roku.

W 1991 roku zostało utworzone Ministerstwo Nauki, które posiadało kompetencje także z zakresu szkolnictwa akademickiego. Od 2004 do 2005 roku resortem właściwym tym zagadnieniom było Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a następnie, w latach 2005-2006, Ministerstwo Edukacji i Nauki. W 2006 roku zadania resortu podzielono, przez co powstało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministrami nauki i szkolnictwa wyższego byli:

  • Michał Seweryński, 5 maja 2006 - 7 września 2007, 11 września 2007 - 16 listopada 2007,
  • Barbara Kudrycka, 16 listopada 2007 - 27 listopada 2013,
  • Lena Kolarska-Bobińska, 27 listopada 2013 - 15 listopada 2015,
  • Jarosław Gowin, 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018, od 9 stycznia 2018.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kierownictwo

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje właściwy mu minister, który swoim podpisem desygnuje postanowienia resortu. Reprezentuje on również urząd podczas spotkań członków Rady Ministrów. Poszczególnymi zakresami działań zajmuje się sekretarz oraz trzej podsekretarze stanu. Nad prawidłowością prac resortu czuwa dyrektor generalny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – siedziba

Siedzibą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest budynek rządowy zlokalizowany przy ulicy Hożej 20 w Warszawie. Oficjalny adres resortu to także ul. Wspólna 1/3, Warszawa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – struktura

W ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działa sześć departamentów. Dwa z nich, Departament Budżetu i Finansów oraz Departament Legislacyjno-Prawny, zajmują się sprawami wewnętrznymi resortu, a Departament Współpracy Międzynarodowej czuwa nad kooperacją z zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Trzy kolejne posiadają kompetencje związane z zarządzaniem sprawami dotyczącymi innowacji oraz rozwoju nauki w Polsce, a także prawidłowym funkcjonowaniem uczelni wyższych.

Przy resorcie działają ciała doradcze takie jak Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich czy zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zadania

Do kompetencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy nadzór nad uczelniami wyższymi w zakresie spełniania przez nie warunków do prowadzenia studiów na wszystkich stopniach, nadawania tytułów zawodowych, a także wydawania dyplomów i suplementów. Resort czuwa również nad spełnianiem przez uczelnie wszelkich wymagań prawnych, a przez wykładowców wymagań pragmatycznych. Ministerstwo nadaje stopnie i tytuły naukowe. Ponadto przyznaje nagrody nauczycielom akademickim. Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymać mogą zarówno studenci, jak i pracownicy akademiccy.

Resort wdraża i kontroluje międzynarodowe programy naukowe, między innymi wymiany studenckiej, odpowiada za rozwój infrastruktury informatycznej na polskich uczelniach, a także opracowuje i uaktualnia dokumenty programowe. Ministerstwo koordynuje lub sprawuje pieczę również nad różnego rodzaju projektami i instytutami naukowymi.

Zadaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest również finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także ocena jednostek naukowych pod względem jakości działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowej. Do obowiązków resortu należą także sprawy organizacji i funkcjonowania różnych instytutów badawczych i naukowych.

d2ooir8
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2006

Ważniejsi członkowie

Jarosław Gowin (2015-2018, od 2018, minister)

Łukasz Szumowski (2016-2018, podsekretarz stanu)

Teresa Czerwińska (2015-2017, podsekretarz stanu )

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d2ooir8
d2ooir8
d2ooir8
Więcej tematów
d2ooir8