Trwa ładowanie...
d4iytmr

Koalicja TAK!

https://takdlalodzi.wordpress.com
Źródło: https://takdlalodzi.wordpress.com

Koalicja TAK! jest Komitetem Programowym utworzonym na początku 2018 roku w Łodzi, który w swoich strukturach łączy działania organizacji społecznych, ruchów miejskich i równościowych oraz łodzian i łodzianek od lat pracujących na rzecz miasta w roli urzędnika, aktywisty, radnego czy społecznika. Oprócz tego koalicja TAK! ciągle się rozwija i zaprasza do współpracy również mieszkanki i mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz rozwoju otaczającej ich przestrzeni miejskiej.

Koalicja TAK! - główne założenia

''Aby w Łodzi żyło się taniej, bezpieczniej, zdrowiej i bardziej zielono'' – tak w jednym zdaniu opisać można główne cele powstałej w 2018 roku koalicji TAK!. Oprócz tego stowarzyszenie przygotowało kompletny plan poprawy sytuacji w mieście zawarty w programie wyborczym na rok 2018.

Według niego koalicja TAK! chce dać mieszkańcom Łodzi możliwość współdecydowania o najważniejszych problemach poszczególnych osiedli, dzięki czemu żadna większa inwestycja i projekt nie mógłby powstać bez zgody większości mieszkańców danej ulicy lub kwartału. Dotyczy to również budżetu, który przez cały konsultowany byłby poprzez Radę Osiedla oraz Rady Miejskie, które otrzymałyby dodatkowe finansowanie zwiększające ich możliwości decyzyjne.

Oprócz tego koalicja TAK! chce wprowadzić aplikację ''Naprawmy to!'', za pomocą której mieszkańcy mogliby informować władze miasta o zniszczeniach i potrzebach drobnych napraw, nad którymi pieczę sprawowałby gospodarz danego osiedla.

Koalicja TAK! dużą wagę przywiązuje do sytuacji komunikacyjnej, czyli korków i małej ilości parkingów. Według programu wyborczego 2018 koalicji TAK!, do 2023 roku stowarzyszenie ma zamiar zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów, podobnie jak miało to miejsce w 2003 roku. Oprócz tego komunikacja miejska zyskałaby priorytet w ruchu drogowym.

Koalicja TAK! dużą uwagę poświęca również zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, w szczególności zmniejszeniu śmiertelnych wypadków, co miałoby się odbyć poprzez naprawę chodników, dostawienie dodatkowych ławek oraz doświetlenie i zabezpieczenie przejść dla pieszych, w największej mierze tych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie szkół.

Koalicja TAK! od samego początku istnienia w dużej mierze skupiała się także na dbaniu o zieleń i ekologię miejską. Stan i czystość powietrza zwiększyłby się za sprawą zlikwidowania smogu, co zajęłoby ok. 10 lat za sprawą ok. 100 milionów złotych rocznie uzyskiwanych z budżetu miasta. Kolejnym pomysłem jest wymiana przestarzałych pieców węglowych na ekologiczne, co w przypadku prywatnych właścicieli byłoby dofinansowywane.

Poza zieloną stroną miasta koalicja TAK! ma również w planach poprawę polityki mieszkaniowej, zaczynając od organizacji tzw. okrągłych stołów mieszkaniowych. Dzięki temu poprawie uległaby komunikacja pomiędzy mieszkańcami a spółdzielnią w sprawach takich jak np. regulacja zadłużenia.

Ambitnym planem koalicji TAK! jest również pomysł budowy nowych mieszkań komunalnych oraz remont pustostanów, co przełożyłoby się na zmniejszenie kolejki osób oczekujących na mieszkania socjalne w Łodzi.

Koalicja TAK! - inwestycja w edukację

Koalicja TAK! ze względu na duże doświadczenie jej poszczególnych członków w dziedzinie edukacji dużą część swojej działalności skupia właśnie na tej dziedzinie. Co więcej, dotyczy to zarówno najmłodszych mieszkańców Łodzi, jak i seniorów chcących rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności.

Dobrym przykładem może być inicjatywa podjęta przez stowarzyszenie, które w swoim założeniu zapewnić ma każdemu dziecku miejsce w żłobku i przedszkolu z bezpłatnym, pełnowartościowym obiadem niezależnie od jego sytuacji materialnej. Oprócz tego mówi się także o darmowej opiece stomatologicznej oraz wprowadzeniu specjalnych płyt dźwiękochłonnych w szkołach, co pomogło by w walce z hałasem, zwiększając skupienie, i przełożyłoby się na podniesienie skuteczności przeprowadzanych lekcji.

Według koalicji TAK! ważnym elementem usprawniającym system edukacji jest również tzw. edukacja obywatelska obejmująca działaniem: grupy wolontariatu, współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością oraz radami osiedli. Pomóc w tym przedsięwzięciu miałyby również otwarcie sieci tanich pracowni artystycznych oraz dodatkowe środki na projekty realizowane przez najmłodszych za pośrednictwem szkół. Aby te działania były jak najskuteczniejsze, decyzje odnośnie zagospodarowania środków podejmowaliby specjalni powołani do tego celu specjaliści od kultury, a nie, jak ma to miejsce w większości polskich miast, eksperci z dziedziny Public Relations.

Koalicja TAK! - struktury

Jedną z najważniejszych funkcji wchodzących w skład struktury koalicji TAK! jest rola Przewodniczącej Stowarzyszenia, którą sprawuje Urszula Niziołek-Janiak - kiedyś łódzka radna PO specjalizująca się w mieszkalnictwie i rewitalizacji, obecnie niezrzeszona. Pomagają jej Sekretarz w osobie Dariusza Jońskiego – były poseł SLD, obecnie członek Inicjatywy Polskiej, oraz społeczniczka Hanna Piątek-Gill specjalizująca się w rewitalizacji społecznej, pełniąca funkcję Skarbnika Stowarzyszenia.

Oprócz nich w zarządzie koalicji TAK! znaleźli się również: Michał Gauza (Krytyka Polityczna), były urzędnik miejski, obecnie społecznik Jarosław Ogrodowski, Agata Kobylińska ( stowarzyszenie Dziewuchy Dziewuchom), osiedlowi radni Michał Kwiatkowski i Andrzej Kaczorowski oraz były architekt miasta Piotr Biliński.

Koalicja TAK! - wybory samorządowe 2018

Kandydatem koalicji TAK! na Prezydenta Miasta Łodzi jest Przewodnicząca Stowarzyszenia Urszula Niziołek-Janiak, która jest znaną łódzką działaczką samorządową i społeczną oraz radną Rady Miejskiej Łodzi VI (2010-2014) i VII (2014-2018) kadencji. Niziołek-Janiak zawodowo projektuje grafikę użytkową, wnętrza i formy użytkowe, była również przez kilka lat związana z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeśli chodzi o działalność społeczną, kandydatka jest współautorką społecznego Programu Remontowego 100 Kamienic dla Łodzi oraz współtworzyła pierwszy w Łodzi Regulamin Konsultacji Społecznych.

W kwestii działalności politycznej Urszula Niziołek-Janiak w latach 2015-2017 przewodziła Komisji ds. Rewitalizacji Miasta oraz w okresie 2013-2016 pracowała w Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, za co została nagrodzona złotą odznaką ''Za opiekę nad zabytkami'' przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. W 2016 roku odznaczono ją złotą odznaką przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi.

Jedynką koalicji TAK! w wyborach samorządowych 2018 w pierwszym okręgu (Wielkopolska - Bałuty Zachodnie, Teofilów, Radogoszcz i Bałuty Zachodnie) jest Mateusz Piasecki. W okręgu drugim (Stare Polesie, Bałuty Centrum) na pierwszym miejscu znalazła się Urszula Niziołek-Janiak, a w trzecim (Koziny, Złotno, Zdrowie-Mania, Retkinia Zachód) listę koalicji TAK! Otwiera Monika Mamulska. Okręgi czwarty (osiedla: Nad Nerem, Ruda, Rokicie, Chojny) i piąty (osiedla: Stary Widzew, Katedralna, Górniak) otwierają kolejno: Dominik Artomski oraz Hanna Gill-Piątek. Listy ostatnich okręgów, czyli szóstego, siódmego i ósmego, otwierają: Michał Gauza, Martyna Urbańczyk i Michał Kwiatkowski.

d4iytmr
Koalicja TAK!
Główna siedziba

ul. Władysława Umińskiego 6/24, 93-259, Łódź

Rok założenia

2018

Cele

- wspólne decyzje z mieszkańcami odnośnie budżetu miasta, miejskich inwestycji;
- wspieranie organizacyjnie i finansowo inicjatyw sąsiedzkich;
- aktywne włączenie się do polityki miekszaniowej;
- skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie socjalne ;
- budowa ogrzewalni i dwóch bezpiecznych noclegowni dla osób bezdomnych;
- stworzenie planu rozwoju zieleni dla każdego osiedla;
- wspieranie osób starszych;
- rozwój działalności klubów seniora.

Ideologie

- bezpartyjna;
- społeczna;
- alternatywny ruch miejski.

Ważniejsi członkowie

Urszula Niziołek-Janiak (Przewodnicząca Stowarzyszenia)

(Sekretarz)

(Skarbnik Stowarzyszenia )

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d4iytmr
d4iytmr
d4iytmr
Więcej tematów
d4iytmr