ycipk-457ni6
ycipk-457ni6

Hanna Gronkiewicz-Waltz - Najnowsze informacje

Trwa ładowanie...
Hanna Gronkiewicz-Waltz była niegdyś prezesem NBP WP
Podziel się
ycipk-457ni6

Hanna Gronkiewicz-Waltz to urodzona w Warszawie w 1952 roku profesor nauk prawnych oraz aktywna polityk. Była prezesem Narodowego Banku Polskiego, posłem na Sejm, a obecnie pełni urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Ponadto została oznaczona kilkoma orderami Polski, np. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Hanna Gronkiewicz-Waltz – młodość, życie prywatne

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest córką Wojciecha i Marii Gronkiewiczów, w dzieciństwie mieszkała przy ulicy Wspólnej, a później przy ulicy Gierymskiego. Uczyła się w szkole podstawowej przy ulicy Chełmskiej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Dobiszewskiego. Później studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, tam też obroniła doktorat.

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest żoną Andrzeja Waltza, inżyniera i przedsiębiorcy, który od ponad 40 lat specjalizuje się w projektach transportowych. Mają córkę – Dominikę Waltz – oraz troje wnucząt.

Hanna Gronkiewicz-Waltz – dorobek naukowy

ycipk-457ni6

Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wyróżnieniem w 1975 roku, natomiast w 1981 roku uzyskała stopień doktora na podstawie pracy „Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową”. W 1993 roku, na podstawie pracy „Bank Centralny – od gospodarki planowej do rynkowej” otrzymała stopień doktora habilitowanego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Została także nauczycielem akademickim w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także członkiem Collegium Invisible.

W 2013 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała tytuł profesora nauk prawnych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz – działalność publiczna

W latach studenckich Hanna Gronkiewicz-Waltz działała w NSZZ "Solidarność" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast na początku lat 90. kandydowała do Sejmu z listy partii politycznej Victoria. W tym samym okresie została mianowana na prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale jej kandydatura nie uzyskała wymaganej większości. W 1992 roku jej kandydatura została ponowiona, tym razem z pozytywnym skutkiem. W czasie pełnienia przez nią funkcji prezesa weszła w życie ustawa o denominacji złotego.

ycipk-457ni6

W 1995 roku kandydowała na urząd prezydenta Polski i była popierana przez między innymi Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. Nie uzyskała jednak wymaganej liczby głosów, która umożliwiałaby jej kandydowanie w drugiej turze.

W 2005 roku wstąpiła do Platformy Obywatelskiej i zaangażowała się w kampanię polityczną Donalda Tuska. Do 2006 roku była posłanką na Sejm z ramienia tejże partii, a pod koniec 2005 roku wystartowała w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Warszawy, które wygrała. Gronkiewicz-Waltz pełni ten urząd do dziś, jest to już jej trzecia kadencja.

Podczas prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz powstało m.in. Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich. Ponadto usprawniono komunikację miejską: zainicjowano i ukończono budowę centralnego odcinka II linii metra oraz zakupiono nowy tabor tramwajowy i autobusowy.

ycipk-457ni6
Data urodzenia

04.11.1952

Miejsce urodzenia

Warszawa

Profesja

profesor nauk prawnych, polityk

Organizacje

Rada Polityki Pieniężnej - RPP (przewodnicząca: 1998–2001)

Partie

PO - Platforma Obywatelska (Jako prezydent: od grudnia 2006 do dziś, jako posłanka: od 19 października 2005 do 26 listopada 2006, prezydent Warszawy, posłanka V kadencji Sejmu)

ycipk-457ni6
ycipk-457ni6