Trwa ładowanie...
d2alnok
d2alnok

Adam Daniel Rotfeld

Najnowsze informacje
Oceń jako pierwszy:
Miejsce urodzenia:

Przemyślany

Adam Daniel Rotfeld był ministrem spraw zagranicznych w rządzie SLD-UP
PAP Baza Zdjęć Archiwum

Adam Daniel Rotfeld jest profesorem nauk humanistycznych i badaczem stosunków międzynarodowych. W 2005 roku pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.

Adam Daniel Rotfeld – życiorys

Adam Daniel Rotfeld urodził się 4 marca 1938 roku w miejscowości Przemyślany na Kresach Wschodnich. Pochodzi z rodziny żydowskiej, która w większości została wymordowana podczas II wojny światowej. Wychowywał się w sierocińcach w Uniowie, Złoczowie i Krakowie.

W 1960 roku Adam Daniel Rotfeld zdobył tytuł magistra z dziedziny międzynarodowego prawa publicznego w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Ukończył również studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 roku obronił doktorat z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 roku został doktorem habilitowanym, a w roku 2001 profesorem nauk humanistycznych.

W latach 1961-1989 Adam Daniel Rotfeld pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodych w Warszawie – początkowo jako redaktor i sekretarz redakcji miesięcznika "Sprawy Międzynarodowe", następnie zastępca redaktora naczelnego Redakcji Wydawnictw PISM, a w końcu kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Europejskiego PISM.

W 1989 roku objął kierownictwo nad projektem badawczym w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI) w Sztokholmie. Dwa lata później został szefem Instytutu. Funkcję tę sprawował do 2002 roku. W latach 1992-1993 był przedstawicielem przewodniczącego międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. W roku 2000 został członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Adam Daniel Rotfeld ma bogaty dorobek naukowy. Jest autorem wielu monografii i artykułów w publikacjach zbiorowych (łącznie ponad 400 prac). W latach 2006-2008 wykładał w warszawskim Collegium Civitas, a w 2011 roku został profesorem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW i członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rok później dołączył do grona naukowców działających w Rosyjskiej Akademii Nauk.

Obecnie prowadzi wykłady w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz w Akademii Dyplomatycznej i Studium Polityki Zagranicznej. Jest również członkiem kilku rad naukowych, stowarzyszeń i fundacji.

Adam Daniel Rotfeld – działalność polityczna

Adam Daniel Rotfeld obejmował wysokie stanowiska we władzach państwowych. Za rządów koalicji SLD-UP został wybrany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez ówczesnego premiera Leszka Millera. Od 2003 roku był sekretarzem stanu. W roku 2005, kiedy marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Daniel Rotfeld otrzymał nominację na stanowisko ministra spraw zagranicznych.

Od 2006 roku działa w strukturach ONZ, a od 2009 w NATO. Należy do prounijnej Koalicji Europejskiej zawiązanej przez Platformę Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej we współpracy z innymi partiami opozycyjnymi wobec rządu.

d2alnok
d2alnok
d2alnok
d2alnok