Trwa ładowanie...
d30tr76

Zmiany w Regulaminie Sejmu. "Państwo ten Kodeks Wyborczy uchwalili, państwo tę żabę będziecie jedli"

Posłowie na rozpoczętym w czwartek drugim posiedzeniu Sejmu zajęli się nowelizacją regulaminu niższej izby parlamentu. Dotyczy ona powoływania przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zmiany zostały w błyskawicznym tempie uchwalone głosami posłów PiS. Za zmianami opowiedziało się 232 posłów, przeciw - 180. 23 posłów wstrzymało się od głosu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Zmiany w Regulaminie Sejmu. Posłowie wybiorą 7 członków PKW
Zmiany w Regulaminie Sejmu. Posłowie wybiorą 7 członków PKW (PAP, Fot: Leszek Szymański)
d30tr76
  • Zmiany w Regulaminie Sejmu mają związek z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r.
  • Zgodnie z tą nowelą prezydent ma powołać nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu
  • Siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, dwóch sędziów oddelegowanych będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Do tej pory wszyscy członkowie PKW byli delegowani przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy

Zgodnie ze zmienionymi zapisami Regulaminu Sejmu posłowie wskażą siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej, a wnioski ws. wskazania członków PKW zgłaszać będą kluby parlamentarne i poselskie, przy czym liczba tych członków musi odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów.

Liczbę kandydatów na członków PKW zgłaszanych przez poszczególne kluby ustalać ma Prezydium Sejmu. Liczba członków powołanych w skład PKW spośród wskazanych przez jeden klub nie może być większa niż 3.

d30tr76

Zmiana zakłada również możliwość zwrócenia się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie członka PKW wskazanego przez Sejm. Wniosek o odwołanie członka PKW wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać albo Prezydium Sejmu, albo grupa co najmniej 35 posłów.

Zobacz także: Duda zdecydował ws. Kodeksu wyborczego. Jest reakcja PKW

To właśnie punkt dotyczący możliwości odwołania członka PKW wzbudził najwięcej emocji podczas pierwszego czytania projektu zmian. Zdaniem Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej wszystkie zmiany w regulaminie są pokłosiem nowelizacji Kodeksu wyborczego i "uderzają w podstawy demokracji i państwa prawnego". Złożył też w imieniu klubu trzy poprawki do projektu regulaminu. Precyzowały one, kto ma prawo złożyć wniosek o odwołanie członka PKW oraz zawierały założenie, że podstawą do odwołania członka Komisji jest tylko przestępstwo przeciwko wyborom.

Określały także, jak ma odbywać się głosowanie nad kandydaturami. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami posłowie mieli głosować łącznie nad kandydaturami, chyba "że Sejm postanowi inaczej". Poprawka KO zakładała, że Sejm musiałby w tej sprawie podjąć decyzję większością 2/3 głosów.

d30tr76

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała odrzucenie poprawek Koalicji Obywatelskiej.

Katarzyna Kotula z Lewicy oceniła, że brak sprecyzowanych przesłanek do odwołania członków PKW otwiera furtkę do nadużyć. Złożyła też wniosek o odrzucenie uchwały.

Także Jolanta Fedak (PSL-Kukiz'15) wyraziła zaniepokojenie brakiem katalogu przesłanek do odwołania członków PKW przez Sejm. - To pogłębia jeszcze większą nieufność do funkcjonowania Sejmu - oceniła. - My nie przyłożymy do tego ręki. Jako klub wstrzymamy się od głosu, uznając, że państwo żeście ten Kodeks zmienili, państwo tę żabę będziecie jedli - zapowiedziała.

Zobacz także: Znów gorąco wokół zmian w Kodeksie wyborczym. "To upolitycznienie"

Zdaniem posła Konfederacji Krystiana Kamińskiego, ideą noweli Kodeksu wyborczego miało być zwiększenie udziału obywateli w procesie wyboru, funkcjonowania i kontroli organów publicznych. W rzeczywistości jednak ma ona zupełnie inny skutek. - Wybór przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków PKW nie jest zwiększeniem wpływu wyborców na instytucję publiczną, ale ograniczeniem niezależności, niezawisłości, neutralności, apolityczności i bezstronności - ocenił. Zapowiedział, że koło Konfederacji zagłosuje przeciwko zmianom.

Zobacz także: Nowelizacja ordynacji wyborczej. Co zdecydują posłowie?

Jedynie klub PiS poparł zmiany w regulaminie, które mają zacząć obowiązywać od dnia uchwalenia.

d30tr76

Podziel się opinią

Share

d30tr76

d30tr76
Więcej tematów