Trwa ładowanie...
d1uzklh

W piątek wejdzie w życie "amnestia maturalna"

W piątek wejdzie w życie nowelizacja
rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wprowadzająca
m.in. tzw. amnestię maturalną.

Share
d1uzklh

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym dniu okręgowe komisje egzaminacyjne mają przekazać dyrektorom szkół świadectwa dojrzałości maturzystów objętych tzw. amnestią.

W części szkół wyższych są jeszcze miejsca; w uczelniach publicznych w większości na płatnych studiach zaocznych i wieczorowych. Niektóre uczelnie przedłużyły nawet czas przyjęć na studia, zaś w części uczelni niepublicznych trwa jeszcze normalna rekrutacja.

W nowelizacji zapisano, że by otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści z jednego przedmiotu egzaminacyjnego będą mogli uzyskać mniej niż 30% punktów. Jednocześnie średnia liczba punktów uzyskanych z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych musi być wyższa niż 30% możliwych.

d1uzklh

Zasada ta ma obowiązywać nie tylko przyszłych maturzystów, lecz także tych, którzy zdawali egzamin w tym roku oraz w poprzednim. Nie obejmuje ona osób, którym unieważniono egzamin (np. w przypadku stwierdzenia, że zdający ściągał na egzaminie) lub które w ogóle nie stawiły się na egzamin.

Zgodnie z nowelizacją, abiturienci, którzy chcą zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, będą od razu podchodzić do trudniejszego egzaminu. Do tej pory abiturient, który chciał zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, musiał najpierw zaliczyć poziom podstawowy.

Obowiązywał będzie jednak warunek: przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym (jak dotąd przy egzaminach na poziomie podstawowym) trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów, by zdać egzamin. Dotąd przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym nie było progu określającego, czy maturzysta zdał egzamin, czy nie. Liczba uzyskanych punktów miała jednak znaczenie przy rekrutacji na uczelnie wyższe.

Zgodnie z nowelizacją, od 2009 roku na maturze obowiązkowy będzie egzamin z matematyki. W grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru pozostaną: wiedza o społeczeństwie i przedmioty artystyczne czyli historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu (anulowano wycofanie tych przedmiotów od przyszłego roku). Od 2009 r. w grupie tej pojawią się: łacina, informatyka (do tego czasu pozostają w grupie przedmiotów dodatkowych) oraz filozofia.

d1uzklh

Do 30 września uczniowie musza podać w szkołach wstępną deklarację o wyborze przez nich przedmiotów egzaminacyjnych i poziomie egzaminu. Ostateczną deklarację muszą złożyć do 20 grudnia.

W nowelizacji zapisano również, że od 2009 r. egzamin gimnazjalny będzie składał się z trzech części, a nie jak obecnie - z dwóch. Obok testu z wiedzy humanistycznej i testu z wiedzy matematyczno- przyrodniczej gimnazjaliści będą pisać trzeci - z języka obcego nauczanego w szkole.

Wprowadzono też zapisy, zgodnie z którymi ocena z zachowania będzie miała wpływ na promocję ucznia do następnej klasy. Promocji nie otrzyma uczeń, który trzy razy z rzędu miałby naganną (najniższą) roczną ocenę z zachowania. Jeśli uczeń otrzymałby taką ocenę dwa razy z rzędu, to o jego promocji do następnej klasy miałaby decydować rada pedagogiczna szkoły.

Do tej pory ocena z zachowania nie miała wpływu na to, czy uczeń zda do następnej klasy.

d1uzklh

Podziel się opinią

Share
d1uzklh
d1uzklh
Więcej tematów