Trwa ładowanie...
d2dhga3
uke

UKE wygrał z TP przed WSA ws. skargi na bezczynność urzędu


W dniu 28 sierpnia 2008r. odbyła się przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym publikacja wyroku w sprawie ze skargi
Telekomunikacji Polskiej S.A. na bezczynność Prezesa UKE w zakresie
braku działania na złożone przez TP pismo zatytułowane jako
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Share
d2dhga3

W postępowaniu administracyjnym "głównym", tj. z wniosku TP w sprawie zatwierdzenia instrukcji za 2007 r. i opisów kalkulacji kosztów za rok 2008 i 2009, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał dnia 22 października 2007 r. na podst. art. 207 Prawa telekomunikacyjnej (Pt) postanowienie o odmowie Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji prawa wglądu do materiału dowodowego w tym postępowaniu. Postanowienie to zostało doręczone stronom z pouczeniem, iż na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W związku z tym na postanowienie z dn. 22.10.2007 r. TP wniosła wezwanie z dnia 6 listopada 2007 r. dla Prezesa UKE do usunięcia naruszenia prawa. To wezwanie pozostało bez odpowiedzi, więc TP wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) skargę na postanowienie Prezesa UKE z dnia 22.10.2007r., którą WSA postanowieniem z dnia 17 marca 2008r. odrzucił (postanowienie jest prawomocne).

Jednocześnie TP wniosła skargę na bezczynność Prezesa UKE w zakresie braku działania ze strony organu na złożone przez TP pismo z dnia 6.11.2007r. zatytułowane jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W skardze TP podnosiła jednak, że postanowienie Prezesa UKE z 22.10.2007r. tak naprawdę winno być traktowane jako decyzja wydana na podstawie art. 9 Prawa telekomunikacyjnego. W ocenie TP powoduje to, że wezwanie z dnia 6.11.2007 r. do usunięcia naruszeń Prezes UKE powinien był traktować jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniosek ten rozpatrzyć. Brak działania Prezesa UKE w tym zakresie TP określiła jako bezczynność organu i wniosła skargę do Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2008r. oddalił skargę TP. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie zagadnieniem badanym przez Sąd nie była kwestia, podnoszona w skardze przez TP, poprawności merytorycznej rozstrzygnięcia Prezesa UKE z dnia 22 października 2007r. i jego formy, ale to czy organ w niniejszym stanie faktycznym swoim działaniem pozostawał w bezczynności.

Sąd uznając, iż w niniejszej sprawie nie można zarzucić Prezesowi UKE pozostawania w bezczynności (o czym świadczy zgromadzony w sprawie materiał) skargę TP oddalił.

Wyrok nie jest prawomocny.

d2dhga3

Podziel się opinią

Share
d2dhga3
d2dhga3
Więcej tematów