Trwa ładowanie...
d3il1j1
Temat

kazimierz wielki

Czego nie pokazali w "Koronie Królów"? Gwałt Kazimierza na pięknej dwórce i topienie księdza
17-01-2018 17:33

Czego nie pokazali w "Koronie Królów"? Gwałt Kazimierza na pięknej dwórce i topienie księdza

Gdyby pokazany w "Koronie Królów" wizerunek Kazimierza Wielkiego był mniej lukrowany, widzowie mieliby szansę obejrzeć prawdziwe realia mroków średniowiecza. Historia gwałtu na Klarze, dwórce węgierskiej królowej, przebiłaby najmocniejsze sceny "Gry o tron" i serialu "Wikingowie".

d3il1j1
d3il1j1
Reformy Kazimierza Wielkiego
25-04-2016 13:29

Reformy Kazimierza Wielkiego

• ''Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną'' - ta fraza doskonale oddaje skalę reform Kazimierza Wielkiego
• Król m.in. lokował nowe wsie i miasta, zreformował prawo i państwowe finanse
• Wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym było utworzenie w 1364 r. uniwersytetu

Piastowie na Rusi - początek polskiej ekspansji na wschód
03-07-2015 15:50

Piastowie na Rusi - początek polskiej ekspansji na wschód

Tolerancja, poszanowanie praw, obyczajów i religii przypisywane państwu jagiellońskiego mają znacznie starszą tradycję. Były obecne już w polityce Kazimierza Wielkiego wobec włączonych ziem Rusi, którą zaczęto nazywać Czerwoną. "Będąc rozumnym i dalekowzrocznym politykiem, polski król wykorzystał cały arsenał dostępnych środków dla przeciągnięcia na swoją stronę miejscowej elity. Zdecydował więc, by zadeklarować chęć zawarcia unii i zachowania praw Królestwa Rusi, bicia odrębnej monety, nadawania lub potwierdzania magdeburskich praw i majątków ziemskich halickiemu bojarstwu oraz wsparcie dla odnowienia prawosławnej halickiej metropolii" - pisał Leontij Wojtowycz.

Zmarł Kazimierz Wielki
04-11-2014 13:26

Zmarł Kazimierz Wielki

Zmarł Kazimierz Wielki, król Polski, syn Władysława Łokietka, ostatni król z dynastii Piastów. Doprowadził do konsolidacji państwa polskiego i reformy monetarnej. Był fundatorem Akademii Krakowskiej, drugiego po Pradze uniwersytetu w Europie Środkowej. Zyskał przydomek "Króla chłopów", zaś o jego panowaniu mówi się, że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Urodził się 30 kwietnia 1310 roku.

Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska na rzecz Czech
22-09-2014 17:40

Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska na rzecz Czech

W Namysłowie zawarto pokój polsko-czeski kończący wieloletnie zmagania o Śląsk: Kazimierz Wielki zrzekł się tej dzielnicy na rzecz Czech, a Karol IV Robert w zamian zobowiązał się popierać polskie żądania zwrotu ziem, zgłaszane wobec Brandenburgii i zakonu krzyżackiego.

Kazimierz Wielki zawarł sojusz z Ludwikiem Węgierskim
08-07-2014 15:17

Kazimierz Wielki zawarł sojusz z Ludwikiem Węgierskim

W Wyszehradzie Kazimierz Wielki zawarł umowę z Karolem I Robertem. Karol zgodził się, aby jego siostrzeniec Ludwik Węgierski został następcą tronu w Polsce, jeśli Kazimierz nie będzie miał synów. Węgry zobowiązały się do udzielenia Polsce pomocy przeciwko Krzyżakom i poparły nasze roszczenia do Rusi halicko-włodzimierskiej.

d3il1j1
Zawarcie pokoju kaliskiego
07-07-2014 13:33

Zawarcie pokoju kaliskiego

Kazimierz Wielki zawarł pokój z Krzyżakami, tak zwany pokój kaliski: Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, zakon zachował Pomorze Gdańskie, jako „wieczystą jałmużnę”, a także ziemię chełmińską i michałowską.

Utworzenie Akademii Królewskiej w Krakowie
09-05-2014 19:50

Utworzenie Akademii Królewskiej w Krakowie

Król Kazimierz Wielki podpisał akt erekcyjny dla "studium generale" w Krakowie, co dało początek Akademii Królewskiej, obecnie - Uniwersytet Jagielloński.

Urodził się Kazimierz III Wielki
29-04-2014 15:40

Urodził się Kazimierz III Wielki

Urodził się Kazimierz III Wielki, syn Władysława Łokietka, od 1933 roku król Polski. Zawarł pokój z Krzyżakami, przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodzimierską. Dbał o rozwój gospodarczy kraju, skodyfikował prawo, zreformował wojsko i skarb. W okresie rządów Kazimierza Wielkiego terytorium Polski zwiększyło się ze 106 do 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zmarł 5 listopada 1370 roku.

Koronacja Kazimierza III Wielkiego
24-04-2014 14:31

Koronacja Kazimierza III Wielkiego

W katedrze krakowskiej odbyła się koronacja Kazimierza III Wielkiego na króla Polski. Przeszedł do historii jako "król chłopów" i władca, który "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Reformator prawa i gospodarki, a przede wszystkim założyciel uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku. Ostatni władca z dynastii Piastów.

Ślub Kazimierza Wielkiego
24-02-2014 17:01

Ślub Kazimierza Wielkiego

Odbył się ślub Kazimierza Wielkiego, króla Polski, z Jadwigą, córką księcia Henryka Żagańskiego.

d3il1j1
Nieznane kochanki Kazimierza Wielkiego
29-11-2013 16:18

Nieznane kochanki Kazimierza Wielkiego

O życiu osobistym ostatniego Piasta na polskim tronie krąży wiele legend i plotek. Kazimierz Wielki jawi się w powszechnej opinii jako władca mający liczne kochanki, z których najsłynniejszą była Żydówka Estera. Opinię taką podtrzymują współcześni historycy, zwłaszcza ci, którzy wykorzystując swoje lekkie pióro piszą dla szerszego kręgu odbiorców. Na przykład Ludwik Stomma w książce "Królów polskich przypadki", charakteryzując sylwetkę Kazimierza Wielkiego uważa, że trudno mówić np. o gwałcie na Klarze Zach, "skoro, co wiemy skądinąd, opieranie się samcom królewskiej krwi nie było specjalnie w modzie u panienek owej epoki".

Pierwszy opis Warszawy
29-11-2013 18:01

Pierwszy opis Warszawy

W Warszawie w kościele św. Jana sędziowie papiescy ogłosili pozew w sprawie zatargu między królem Polski Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzyżackim o Ziemię Chełmińską i Dobrzyńską. W dokumencie został umieszczony pierwszy oficjalny opis Warszawy.

d3il1j1
d3il1j1
Więcej tematów