Qaqwqwrqw

Papież Franciszek zapowiedział walkę z pedofilią w Kościele Katolickim. Znamy treść adhortacji apostolskiej „Christus vivit”

Papież Franciszek chce położyć kres nadużyciom w Kościele Katolickim. W adhortacji apostolskiej „Christus vivit” wyraził swoją wdzięczność wobec osób zawiadamiających o przypadkach pedofilii.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Papież Franciszek zapowiedział walkę z pedofilią w Kościele Katolickim. Znamy treść adhortacji apostolskiej „Christus vivit”
Papież Franciszek zapowiedział walkę z pedofilią w Kościele Katolickim. Znamy treść adhortacji apostolskiej „Christus vivit” (PAP/EPA)
Qaqwqwrqw

Papież Franciszek — adhortacja apostolska „Christus vivit”

Adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego stanowi podsumowanie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018. W dokumencie papież Franciszek poruszył temat nadużyć popełnianych przez niektórych biskupów, kapłanów zakonników oraz osoby świeckie. Przyznał, że ich grzechy doprowadzają do niewyobrażalnego cierpienia ofiar, które może trwać nawet całe życie i nie da się go naprawić żadną skruchą. Według Ojca Świętego plaga nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich jest niestety zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie, we wszystkich kulturach i społeczeństwach, zwłaszcza w gronie rodzin oraz różnych instytucji. Papież Franciszek stwierdził jednak, że dzięki zmianie wrażliwości opinii publicznej, wreszcie zwrócono uwagę na skalę problemu. Zgodnie z jego oświadczeniem, synod zobowiązał się do przyjęcia surowych środków zapobiegawczych, które uniemożliwią powtórzenie podobnych zjawisk.

Papież Franciszek o obronie praw kobiet

Qaqwqwrqw

Ojciec Święty poruszył także kwestię konieczności obrony praw kobiet. Przyznał, że Kościół nadmiernie lękliwy i przywiązany do konkretnych struktur, może być stale krytyczny wobec wszystkich dyskursów obrony praw kobiet. Zdaniem papieża Franciszka, żywy Kościół powinien jednak zareagować w odpowiedni sposób i zwrócić uwagę na żądania kobiet, które są w pełni uzasadnione. Zaznaczył także, że jest świadomy istnienia długich dziejów autorytaryzmu, wykorzystywania i przemocy ze strony mężczyzn. Zgodnie z jego zapowiedzią, Kościół ma mieć swój wkład w zwiększenie komplementarności między mężczyznami a kobietami, choć nie będzie to równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla wszystkich poglądów proponowanych przez niektóre grupy feministyczne.

Polub WP Wiadomości
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw