Trwa ładowanie...
d49club

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z języka niemieckiego - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
iStock
Źródło: iStock

Od każdego absolwenta szkoły średniej wymaga się wyboru jednego z języków nowożytnych jako przedmiotu obowiązkowego. Niemiecki jest drugim najpopularniejszym językiem wśród maturzystów, zaraz po angielskim. Pozwala dostać się na wiele kierunków studiów społecznych i administracyjnych, a także neofilologie, szczególnie w kontekście języków germańskich.

Arkusz maturalny z niemieckiego – zadania

Arkusz egzaminu maturalnego z języka niemieckiego opiera się na czterech podstawowych umiejętnościach: rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstu czytanego, znajomości zasad gramatycznych oraz poprawnym konstruowaniu tekstu własnego.

Wiedza maturzysty sprawdzana jest drogą zadań zamkniętych i otwartych. Te pierwsze polegają na wyznaczeniu jednej odpowiedzi z trzech lub czterech proponowanych, dopasowaniu dwóch części wypowiedzi, tak aby tworzyły logiczną całość, uzupełnianiu luk zdaniami lub formami gramatycznymi czy porządkowaniu fragmentów tekstu w spójną całość.

W zadaniach otwartych na maturze z niemieckiego uczeń może zostać poproszony o transformacje zdań oraz dłuższą wypowiedź pisemną – list, e-mail, notatkę (na poziomie podstawowym) lub list formalny, artykuł, rozprawkę (na poziomie rozszerzonym).

Część ustna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego rozpoczyna się krótką rozmową z przewodniczącym komisji na temat zainteresowań i stylu życia maturzysty. Następnie w ramach pierwszego zadania dochodzi do dialogu z odgrywaniem ról. Drugie zadanie polega na opisie osoby, miejsca lub wydarzenia, trzecie zaś na wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego.

Matura podstawowa z niemieckiego – zakres materiału

Egzamin maturalny z języka niemieckiego, nawet na poziomie podstawowym, wymaga wieloaspektowego przygotowania. Chodzi między innymi o przyswojenie elementarnego słownictwa z różnych dziedzin życia:

 • wygląd i charakter osoby, przedstawienie jej,
 • opis domu oraz mieszkania, pomieszczeń, kupno i wynajem nieruchomości,
 • przedmioty szkolne, oceny, akcesoria,
 • zawody i obowiązki z nimi związane, warunki pracy,
 • członkowie rodziny, nazwy świąt i uroczystości, okresy życia, styl życia, spędzanie wolnego czasu,
 • nazwy sklepów, towarów, korzystanie z usług, słownictwo związane z wycieczkami i zwiedzaniem, bankiem i innymi instytucjami usługowymi,
 • dyscypliny sportowe, nazwy sprzętu oraz imprez sportowych,
 • nazwy produktów, posiłków, lokali, przepisy i diety,
 • media, dziedziny, twórcy i dzieła kultury,
 • zdrowie, choroby, schorzenia, higiena osobista, uzależnienia,
 • nazwy urządzeń, wynalazków, technologii, awarie,
 • nazwy roślin, zwierząt, opisywanie krajobrazu, pogody, wskazanie zagrożeń środowiska, kataklizmów,
 • przestępczość i prawo, instytucje państwowe, urzędy, konflikty i problemy społeczne.

Materiał gramatyczny na podstawową maturę z języka niemieckiego obejmuje między innymi czasy: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt i Futur I, a także imiesłów odczasownikowy Partizip II. Uczeń powinien przyswoić informacje na temat czasownika: jego deklinacji, rekcji rodzajów (posiłkowego, zwrotnego albo modalnego). Ważna jest znajomość trybu rozkazującego, przypuszczającego i warunkowego oraz strony biernej.

Poza tym maturzysta powinien posiadać umiejętność poprawnego stosowania partykuł, przyimków i rodzajników oraz zaimków, między innymi osobowych, zwrotnych czy dzierżawczych. Materiał maturalny obejmuje także zagadnienie liczebnika (główny, porządkowy, ułamkowy), przymiotnika i przysłówka z ich stopniowaniem, jak również rzeczownika (odmiana przez przypadki, liczba mogą, zdrobnienia).

Uczeń zdający na maturze język niemiecki powinien także układać poprawnie zdania pojedyncze, współrzędnie i podrzędnie złożone, a także znać zagadnienie szyku wyrazów w zdaniu.

Matura rozszerzona z niemieckiego – zakres materiału

Materiał rozszerzony na maturze z niemieckiego obejmuje podstawowe zagadnienia. Wzbogacony jest jednak o kilka zagadnień z zakresu składni, takich jak alternatywy dla strony biernej, czyli konstrukcje lessen + sich + Infinitiv lub sein + Infinitiv, a ponadto zadnia skutkowe i okolicznościowe sposobu. Uczeń podejmujący się egzaminu rozszerzonego z niemieckiego powinien też znać mowę zależną, konstrukcje imiesłowowe, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone z przedrostkami, a także czas przyszły Futur II.

Słownictwo na maturze rozszerzonej z niemieckiego także pokrywa się z zakresem podstawowym, ale obejmuje dodatkowe nazwy i terminy. Uczeń podchodzący do egzaminu powinien umieć wykorzystać je w praktyce, zwłaszcza podczas dyskusji w celu rozwiązania problemu.

Matura z niemieckiego 2019 – termin

W roku szkolnym 2018/2019 termin matury z niemieckiego ustalono na 14 maja 2018 (wtorek). Według oficjalnego terminarza poziom podstawowy rozpocznie się o godz. 9:00, a poziom rozszerzony i dwujęzyczny o godz. 14:00.

Egzaminy ustne z języka niemieckiego przewidziane są od 6 do 25 maja 2019, z wyłączeniem niedziel.

Matura z niemieckiego – wyniki egzaminów w poprzednich latach

W 2015 roku na zdawanie matury podstawowej z języka niemieckiego zdecydowało się 12,4 tysiąca absolwentów szkół średnich, a 6 tysięcy maturzystów podeszło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Średnie wyniki osiągnięte w rzeczonym roku wyniosły odpowiednio 72 proc. i 63 proc. Rok później język niemiecki na podstawie cieszył się popularnością wśród 19,5 tysiąca maturzystów, a wynik uśredniony wyniósł 71 proc. Poziom rozszerzony pisało 8 tysięcy osób ze średnim wynikiem 54 proc.

W 2017 roku maturę z niemieckiego na poziomie podstawowym zdawało 17,5 tysiąca absolwentów (średni wynik 65 proc.), a rozszerzonym 7,5 tysiąca (średni wynik 56 proc.).

Statystyki egzaminu maturalnego z niemieckiego 2018 prezentują się następująco: 13,6 tys. zdających na poziomie podstawowym uzyskało średni wynik na poziomie 61 proc., natomiast 6,8 tys. uczniów z matury rozszerzonej zdało średnio na 54 proc.

Matura z języka niemieckiego – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z niemieckiego z odpowiedziami wg starej formuły:

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 cz. 1. + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 cz. 2. + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 cz. 1. + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 cz. 2. + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 cz. 1. + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 cz. 2. + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 cz. 1. + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 cz. 2. + odpowiedzi

Arkusze maturalne z niemieckiego z odpowiedziami wg nowej formuły:

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego dla klas dwujęzycznych – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego dla klas dwujęzycznych – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego dla klas dwujęzycznych – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z niemieckiego na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z niemieckiego dla klas dwujęzycznych – arkusz 2018 + odpowiedzi

d49club

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49club
d49club
d49club
Więcej tematów
d49club