Trwa ładowanie...
d1ry5t5

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z języka angielskiego - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
iStock
Źródło: iStock

Język angielski to jeden z języków nowożytnych, które maturzysta może wybrać w ramach egzaminu obowiązkowego. Na poziomie podstawowym absolwent musi osiągnąć 30 proc., aby zdać maturę, natomiast wysoki wynik na poziomie rozszerzonym egzaminu z języka angielskiego pozwoli mu dostać się na większość kierunków, włączając neofilologie, nauki społeczne, studia inżynierskie czy administracyjne.

Arkusz maturalny z angielskiego – zadania

Arkusz maturalny z języka angielskiego na obu poziomach zawiera zadania zamknięte i otwarte. Opierają się one na trzech umiejętnościach: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i umiejętności konstrukcji tekstu użytkowego albo literackiego.

Zadania zamknięte polegają na wskazaniu prawdy lub fałszu, przyporządkowaniu dwóch części wypowiedzi, uporządkowaniu kolejności fragmentów tekstu czy wyznaczeniu poprawnej odpowiedzi z trzech proponowanych. Zadania otwarte odnoszą się do form gramatycznych, czasów i transformacji zdań. Polecenie dłuższej wypowiedzi wymaga zazwyczaj napisania listu nieformalnego, notatki (podstawa), reklamacji, listu formalnego lub rozprawki (rozszerzenie).

Egzamin ustny z angielskiego na maturze polega na odpowiedzi na 2 czy 3 proste pytania dotyczące zainteresowań lub stylu życia. Następnie zdający otrzymuje 3 zadania: rozmowę z odgrywaniem roli, opis wydarzenia, miejsca lub osoby oraz wypowiedź bazującą na materiale stymulującym.

Matura podstawowa z angielskiego – zakres materiału

Przygotowanie do podstawowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest wieloaspektowe. Przede wszystkim maturzysta musi przyswoić elementarne słownictwo z różnych dziedzin życia:

 • wygląd i charakter człowieka,
 • opis domu, pomieszczeń, kupno i wynajem,
 • przedmioty szkolne, akcesoria, kształcenie,
 • zawody, warunki pracy i obowiązki,
 • nazewnictwo członków rodziny, świąt, uroczystości, okresów życia, stylu życia, form spędzania czasu,
 • nazwy produktów, posiłków, lokali gastronomicznych, komponowanie przepisów,
 • nazwy sklepów, towarów, obiektów turystycznych, słownictwo związane z wycieczkami i zwiedzaniem,
 • dziedziny i twórcy kultury,
 • nazwy dyscyplin sportowych, sprzętu, imprez sportowych,
 • słownictwo dotyczące chorób, schorzeń, higieny osobistej, uzależnień,
 • nazwy urządzeń, technologii, wynalazków,
 • nazwy roślin, zwierząt, określenia krajobrazu, pogody, zagrożeń środowiska, kataklizmów,
 • instytucje państwowe, urzędy, przestępczość i prawo, konflikty i problemy społeczne.

Na maturze podstawowej z angielskiego obowiązuje także obszerny zakres gramatyki. Absolwent szkoły średniej powinien znać czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous), przyszłe (Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past), a także przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect).

Maturzysta powinien opanować również stronę bierną, mowę zależną, tryb przypuszczający i rozkazujący, question tags oraz zdania podrzędnie złożone. Na podstawowej maturze z języka angielskiego mogą pojawić się polecenia dotyczące konstrukcji zdań z podmiotem 'it' oraz 'there'.

Poza tym materiał maturalny obejmuje gramatykę czasownika (bezokolicznik, odmiana, gerund, czasowniki złożone), rzeczownika (rodzaj, liczba regularna i nieregularna, rzeczowniki złożone), przymiotnika i przysłówka (stopniowanie), przedimka (określonego, nieokreślonego, zerowego), zaimka (osobowego, dzierżawczego, wskazującego, zwrotnego, bezosobowego itd.), liczebnika (głównego i porządkowego), przyimka i spójnika.

Matura rozszerzona z angielskiego – zakres materiału

Na maturze rozszerzonej z angielskiego obowiązuje pełny zakres materiału podstawowego, a ponadto dodatkowe zagadnienia i rozwinięcie kilku elementarnych tematów. Absolwent szkoły średniej powinien zatem znać czasy takie jak Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous oraz Future Perfect in the Past.

Poza tym wymaga się do niego znajomości konstrukcji 'reply questions', inwersji stylistycznej, zdań wyrażających przypuszczenie lub życzenie, a także przymiotników złożonych, przysłówków o odmiennych formach znaczeniowych czy zasad stawiania przymiotników po czasownikach dostrzegania.

Zakres słownictwa na maturze rozszerzonej z angielskiego obejmuje dodatkowe nazwy i terminy. Uczeń podchodzący do niego powinien umieć wykorzystać je w praktyce, szczególnie podczas dyskusji i rozwiązywania problemów.

Matura z angielskiego 2019 – termin

W roku szkolnym 2018/2019 wyznaczono termin matury z angielskiego na 8 maja 2018 (środa), poziom podstawowy o godz. 9:00, poziom rozszerzony i dwujęzyczny o godz. 14:00.

Egzaminy ustne z języka angielskiego odbywać się będą od 6 do 25 maja 2019, z wyłączeniem niedziel.

Matura z angielskiego – wyniki egzaminów w poprzednich latach

Oprócz języka polskiego i matematyki przedmiotem obowiązkowym na maturze jest wybrany język nowożytny. Większość maturzystów decyduje się na angielski. W 2015 do egzaminu podstawowego z tego języka podeszło 160 tysięcy absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli średni wynik 77 proc. Na rozszerzenie zdecydowało się 89 tysięcy uczniów, uśredniony wynik wyniósł zaś 78 proc.

Rok później popularność języka angielskiego na maturze wzrosła. Zdawało go 234 tysiące osób na poziomie podstawowym i 125 tysięcy osób na rozszerzonym. Średnie wyniki przedstawiały się kolejno: 71 proc. i 55 proc. W 2017 roku liczba zdających angielski na maturze podstawowej wzrosła do 237 tysięcy, a na poziomie rozszerzonym do 132 tysięcy. Średnie wyniki osiągnięte przez maturzystów wyniosły 71 proc. dla postawy i 62 proc. dla rozszerzenia.

Podane przez CKE statystyki matury z angielskiego 2018 wskazują, że podstawę zdawało ok. 232 tys. uczniów ze średnim wynikiem 73. proc. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 139 tys. osób, osiągając średnio 57 proc.

Matura z języka angielskiego – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z angielskiego z odpowiedziami w starej formule:

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 część 1. + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 część 2. + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 część 1. + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 część 2. + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 część 1. + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 część 2. + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 część 1. + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 część 2. + odpowiedzi

Arkusze maturalne z angielskiego z odpowiedziami w nowej formule:

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z angielskiego dla klas dwujęzycznych - arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z angielskiego dla klas dwujęzycznych - arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z angielskiego dla klas dwujęzycznych - arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z angielskiego dla klas dwujęzycznych – arkusz 2018 + odpowiedzi

d1ry5t5

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ry5t5
d1ry5t5
d1ry5t5
Więcej tematów
d1ry5t5