Trwa ładowanie...
d2or8e0

Matura — egzamin dojrzałości kończący szkołę średnią

Najnowsze informacje
PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Źródło: PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF

Matura jest jednym z najważniejszych egzaminów na ścieżce edukacji. Przystępują do niego absolwenci szkół średnich, a w szczególnych przypadkach również osoby, które ukończyły szkołę przed laty. Egzamin przeprowadzany jest na podstawie programu nauczania, zawierającego cele i zadania oraz sposoby ich realizacji, określonych w podstawie programowej. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie matury jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają regionalne, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Egzamin maturalny nie jest testem obowiązkowym, jednak bez przystąpienia do niego oraz otrzymania świadectwa maturalnego nie jest możliwe kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Egzamin maturalny — przedmioty obowiązkowe

Matura składa się z dwóch części. Pierwszą z nich są egzaminy pisemne — obowiązkowe w przypadku przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Drugą część egzaminów maturalnych stanowi egzamin ustny, który odbywa się z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Dla osób kończących szkoły lub oddziały, w których nauczany jest język mniejszości narodowej, obowiązkowy jest również egzamin maturalny z języka danej mniejszości: pisemny na poziomie podstawowym i ustny (jeden poziom).

Aby zdać maturę, niezbędne jest osiągnięcie min. 30 procent punktów z egzaminów na poziomie podstawowym, przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz uzyskanie wskazanej ilości punktów na egzaminie ustnym.

Matura. Przedmioty dodatkowe

Oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, maturzyści muszą przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak próg zdawalności. Uczniowie w przypadku testów pisemnych mogą wybrać jeden lub maksymalnie sześć przedmiotów z listy:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej — język łemkowski
 • język mniejszości narodowej — j. białoruski, j. litewski, j. niemiecki, j. ukraiński
 • język obcy nowożytny — j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski
 • język polski
 • język regionalny — język kaszubski
 • matematyka
 • WOS (wiedza o społeczeństwie).

Uczniowie mogą również przystąpić do egzaminów ustnych z przedmiotów:

 • język obcy nowożytny bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski
 • język mniejszości narodowej (jeden poziom): j. białoruski, j. litewski, j. niemiecki, j. ukraiński
 • język mniejszości etnicznej (jeden poziom) – język łemkowski
 • język regionalny (jeden poziom) – język kaszubski.

Zgodnie z zasadami matury, egzamin ustny polega na wylosowaniu zadania egzaminacyjnego uwzględniającego tekst kultury, czyli tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku. Egzaminowany musi wykonać określone w zadaniu polecenie.

Kto nie musi pisać matury?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, które przeprowadzane są w szkołach ponadgimnazjalnych. Laureat lub finalista otrzymuje na świadectwie najwyższy wynik z przedmiotu, z którego przystąpił do olimpiady.

d2or8e0

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2or8e0
d2or8e0
d2or8e0
Więcej tematów
d2or8e0