Trwa ładowanie...
d31i5c1
d31i5c1

Małgorzata Gersdorf

Najnowsze informacje
2.8
(16 głosów)
Oceń:
Miejsce urodzenia:

Warszawa

Małgorzata Gersdorf to profesor prawa, od 2014 r. sprawuje funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
East News
Małgorzata Gersdorf to profesor prawa, od 2014 r. sprawuje funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Małgorzata Gersdorf jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa pracy, profesorem nauk prawnych i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego (od 2014 r.). Prywatnie jest związana Bohdanem Zdziennickim — sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Małgorzata Gersdorf — pochodzenie

Małgorzata Gersdorf przyszła na świat 22 listopada 1952 r. w Warszawie. Jej matką była Alicja Nierychlewska-Gersdorf, która w 1980 r. rozpoczęła pracę w Sądzie Najwyższym. Przed tym jednak zatrudniona była w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Za swoją pracę została doceniona przez PRL-owskie władze Medalem X-lecia Polski Ludowej. Życiorys zawodowy ojca Małgorzaty również wiąże się z prawem. Mirosław Gersdorf był uznanym znawcą prawa spółdzielczego — redagował przepisy prawa spółdzielczego w 1961 i 1962 r.

Małgorzata Gersdorf — wykształcenie

Małgorzata Gersdorf poszła śladem swoich rodziców i w 1979 r. ukończyła studia z zakresu prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Niespełna sześć lat później uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawniczych, a w 2003 r. tytuł doktora habilitowanego w oparciu o bogaty dorobek naukowy i rozprawę z obszaru prawa pracy. Międzyczasie ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Warszawskim, w którym pełniła wiele funkcji — począwszy od wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych, przez prorektora Uniwersytetu, aż po kierownika katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej. W czasach studenckich Małgorzata Gersdorf zaangażowała się w działalność Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP tzw. młodzieżówka Partii Socjalistycznej). Kilka lat później dołączyła do NSZZ „Solidarność”.

Małgorzata Gersdorf — Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

Małgorzata Gersdorf od 1991 r. zawodowo związana jest z Sądem Najwyższym. Wówczas objęła posadę sędziego w Biurze Orzecznictwa i Analiz Sądu Najwyższego. 2005 r. została radcą prawnym w Sądzie Najwyższym, a w 2008 r. z rąk ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała nominację na Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W 2014 r. jako pierwsza kobieta została powołana na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Małgorzata Gersdorf — kontrowersje

Postać Małgorzaty Gersdorf budzi wiele kontrowersji. W kwietniu 2018 r. weszły w życie zapisy ustawy o Sądzie Najwyższym, w których przewidziano, obniżenie wieku stanu spoczynku sędziów SN. Małgorzata Gersdorf nie zastosowała się do przepisów tej ustawy, uznając je za niekonstytucyjne i nie ustąpiła ze stanowiska. W lipcu 2018 r. w Niemczech wygłosiła kontrowersyjny referat pt. „Polskie państwo prawne: stracone szanse?” Spotkało się to z dużą dezaprobatą środowisk, które zarzucają sędzi Gersdorf nadmierne angażowanie się w obecne życie polityczne, a także naruszanie zasady niezawisłości sędziów.

Małgorzata Gersdorf — życie prywatne

Małgorzata Gersdorf prywatnie jest w sformalizowanym związku z Bohdanem Zdziennickim — sędzią Trybunału Konstytucyjnego w czasie spoczynku. Jej pierwszym mężem był Tomasz Giaro, również prawnik, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Gersdorf z pierwszego małżeństwa ma syna — Macieja.

d31i5c1

d31i5c1
d31i5c1
Więcej tematów
d31i5c1