Trwa ładowanie...
koronawirus

Koronawirus w Polsce. Postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy 2.0

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce rząd przygotował wsparcie dla firm, tzw. tarczą antykryzysową 2.0. Z punku widzenia przedsiębiorców najważniejsze są dwa najpopularniejsze świadczenia: tzw. postojowe oraz zwolnienie z płacenia składek ZUS. Ponieważ pojawiają się wątpliwości, jak z nich skorzystać, podpowiadamy krok po kroku, jak to zrobić.

Share
Koronawirus w Polsce. Postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy 2.0
Źródło: Pixabay
d4emjdm

Koronawirus w Polsce. Rola ZUS kluczowa w programie tarczy antykryzysowej 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 jest odpowiedzią władz Polski na pogarszającą się sytuację przedsiębiorców w związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce. Najważniejsze świadczenie w jej ramach to tzw. postojowe oraz zwolnienie z płacenie składek ZUS.

Dlaczego właśnie te świadczenia są takie ważne? Składki ZUS są głównym składnikiem kosztu pracy i w olbrzymim stopniu obciążają finanse firm. Zwalniając firmy z ich płacenia rząd chce zapobiec likwidacji miejsc pracy. Z kolei postojowe ma zrekompensować utracone dochody z powodu epidemii koronawirusa w Polsce.

Jeden i drugi program mają wiele wspólnego. Odpowiada za nie ZUS, formalności ograniczone są do minimum, a ze składaniem wniosków nie trzeba się spieszyć (o dokładnych terminach piszemy poniżej). Identyczny jest też sposób ich składania. Można to zrobić osobiście (ale bez kontaktu z pracownikiem ZUS, wrzucając dokumenty do specjalnych skrzynek) i pocztą tradycyjną. Nie można tego zrobić za pomocą zwykłego e-maila. Jeśli zdecydujemy się na drogę internetową to wniosek można złożyć jedynie poprzez nasze indywidualne konto na platformie usług elektronicznych (PUE) ZUS.

d4emjdm

Poniżej piszemy w szczegółach, krok po kroku,w jaki sposób skorzystać z tej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Koronawirus w Polsce. Zwolnienie ze składek ZUS

W ramach tego świadczenia tarczy antykryzysowej 2.0 można uzyskać zwolnienie od płacenia składek za okres marzec - maj 2020 r. Ważne jest to, że nie trzeba płacić na żaden z funduszy ZUS (Pracy, Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych)
, a zachowuje się wszelkie prawa z tym związane np. mimo, że nie płacimy składek, okres ten nadal liczy nam się do emerytury. Po drugie w ramach tej pomocy można dostać zwolnienienie z płacenia całości składek lub tylko z ich połowy.

Od czego to zależy? Najważniejsza jest wielkość firmy. Jeśli ktoś zatrudnia nie więcej niż 10 osób, to będzie przysługiwało zwolnienie z płacenia składek w pełnej wysokości. Natomiast kiedy osób zgłoszonych do ubezpieczenia jest mniej niż 50, dostaniemy jedynie 50 proc. ulgi płaconych składek. Dotyczy to poszczególnych miesięcy (luty, marzec i kwiecień), i w jednym i w drugim przypadku nie wlicza się w tę liczbę pracowników młodocianych. Dokładnie te same limity zatrudnienie obowiązują w przypadku płatników składek ZUS, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Oprócz tego z ulgi w wysokości 100 proc. składek mogą skorzystać osoby i firmy które:
- wykonywały pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;
- spółdzielnie socjalne, zgłoszone przed 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
- duchowieństwo.

d4emjdm

Jeśli ktoś spełnia te kryteria do otrzymania ulgi w płaceniu składek ZUS, musi spełnić jeszcze dodatkowe warunki:
- osoba prowadząca pozarolniczą działalność musi opłacać składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i jej przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekraczać kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
- trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami ktoś jest zwolniony z ich składania.

Wniosek do ZUS w sprawie zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej 2.0, o symbolu RDZ trzeba złożyć do 30 czerwca 2020 r. Bardzo istotne jest to, żeby poprawnie złożyć ten wniosek wniosek wypełnić. Urzędnicy ZUS zwracają uwagę, że na stronach internetowych Zakładu znajduje się wzór wypełnienie tego wniosku, podpisany "Jan Kowalski" i wielu płatników właśnie tak odesłało ten wniosek. W takim przypadku można jednak liczyć na kontakt pracownika ZUS, które powie nam, co należy poprawić w nim poprawić.

Trzeba też wiedzieć, że ZUS w tej sprawie nie wyda nam żadnej specjalnej decyzji. Zwolnienie z płacenia składek w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 przysługuje z mocy ustawy. Nie należy też pochopnie płacić składek za te trzy miesiące, gdyż już ich się nie odzyska - ulga dotyczy wyłącznie składek, które jeszcze nie zostały zapłacone.

d4emjdm

Koronawirus w Polsce. Świadczenie postojowe ZUS

Tzw. postojowe w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 ma za zadanie zrekompensować utracone dochody z powodu walki z epidemią koronawiurusa w Polsce.

Podobnie jej w przypadku zwolnienia z płacenia składek ZUS, tak i w przypadku postojowego, przewidziana jest pomoc na dwóch poziomach: 1300 zł lub 2080 zł. I w jednym i drugim przypadku o to świadczenia mogą starać się wyłącznie obywatele naszego kraju lub osoby, które mają prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Nie można też mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. etatu w innej firmie). Niezależnie od tego, jaka suma nam przysługuje, z tego świadczenia można skorzystać trzykrotnie.

Postojowe nie przysługuje jednak osobom, które pracują na umowy cywilno-prawne (np. umowę o dzieło lub zlecenie), jeśli ich dochód przekracza miesięcznie 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W tej chwili jest to kwota 15 595 zł 74 gr brutto miesięcznie.

d4emjdm

Od czego w takim razie zależy wysokość postojowego? Świadczenie w wysokości 1300 zł przysługuje osobie, która rozlicza podatek na podstawie tzw. karty podatkowej i jest zwolniona z płacenia podatku VAT. Wyższą sumę pomocy, 2080 zł, można dostać, jeśli rozpoczęło się prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i i nie jest ona zawieszona, a przychód z miesiąca poprzedzającego moment złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc.

W przypadku postojowego również trzeba złożyć specjalny wniosek o to świadczenie o symbolu RSP-D.Trzeba to zrobić nie później niż 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Również w tym wypadku nie dostaniemy z ZUS żadnego pisma, a postojowe po prostu wpłynie na nasze konto. Możemy dostać jedynie decyzję odmowną, od której można się odwołać.

Zobacz też: Polityka w obliczu koronawirusa. Poseł PO Artur Łącki: jestem rozczarowany

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

d4emjdm

Podziel się opinią

Share
d4emjdm
d4emjdm
Więcej tematów