Trwa ładowanie...
d2wkche

BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

PAP Baza Zdjęć Archiwum
Źródło: PAP Baza Zdjęć Archiwum, fot: Tomasz Gzell

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to polski urząd odpowiadający za bezpieczeństwo narodowe, działa jako biuro Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która stanowi organ konstytucyjny.

BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) – informacje ogólne

BBN istnieje od 1991 roku, do istnienia powołał je Lech Wałęsa. Urząd ten monitoruje stan bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polski, odpowiada przed prezydentem, a główną osobą zarządzającą jest szef BBN. Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego finansowana jest z budżetu państwa przez Kancelarię Prezydenta RP.

Zadania Biura Bezpieczeństwa Narodowego

BBN wypełnia zadania dotyczące bezpieczeństwa i obronności kraju powierzane przez prezydenta, nadzoruje prace nad planami określającymi sposoby funkcjonowania systemu bezpieczeństwa oraz ich realizację. Biuro związane jest również z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, której posiedzenia odbywają się w jego siedzibie.

Zakres działania BBN obejmuje współpracę z organizacjami społecznymi i władzami publicznymi, opracowywanie oraz opiniowanie dokumentacji takiej jak umowy normatywne, akty prawne związane z bezpieczeństwem narodowym czy dokumenty strategiczne. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje stan obronności państwa, organizacje pozamilitarne, działalność i plany operacyjne Sił Zbrojnych RP – nad całością tych działań pieczę sprawuje prezydent.

Szefowie BBN

Po utworzeniu BBN instytucją kierował minister stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego – funkcję tę pełnił przez kilka miesięcy Jacek Merkel, po nim natomiast Lech Kaczyński. Stanowisko szefa BBN zaczęło funkcjonować 8 lutego 1991 roku, objął je wtedy Jerzy Milewski. Kolejnymi osobami zajmującymi urząd szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego byli Henryk Goryszewski (1994–1995), Jerzy Milewski (1996–1997), Marek Siwiec (1997–2004), Jerzy Bahr (2005), Władysław Stasiak (2006–2009), Aleksander Szczygło (2009–2010) i Stanisław Koziej (2010–2015). W sierpniu 2015 szefem Biura został Paweł Soloch, a jego zastępcą rok później mianowano Dariusza Gwizdałę.

d2wkche
BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Rok założenia

1991

Założyciele
Ważniejsi członkowie

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.

Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

d2wkche
d2wkche
d2wkche
Więcej tematów
d2wkche