Trwa ładowanie...
dtwkkki

Stronnictwo Demokratyczne

Członkowie, liderzy, sondaże
iStock
Źródło: iStock

Stronnictwo Demokratyczne to partia, która współtworzyła pierwszy rząd w wolnej Polsce. Jest proeuropejska i opowiada się za wolnością społeczną przy zachowaniu interwencjonizmu państwowego w mechanizmy wolnorynkowe.

Stronnictwo Demokratyczne – powstanie partii

Stronnictwo Demokratyczne jest partią, którą istnieje na polskiej scenie politycznej od czasów przedwojennych. Zaczęła się formować w 1937 roku, kiedy to w wielu miastach na terenie Polski zakładano kluby demokratyczne. Oficjalna decyzja o założeniu SD zapadła w czerwcu 1938 roku, a pierwszy kongres ugrupowania został zorganizowany w kwietniu roku następnego. Na czele nowo powstałej struktury stanęli Mikołaj Kwaśniewski i Mieczysław Michałowicz.

Stronnictwo Demokratyczne stało w opozycji do autorytarnej sanacji, krtytykowało wszelkie koncepcje nacjonalistyczne i totalitarne. Postulowało reformę gospodarki oraz systemu szkolnictwa.

Stronnictwo Demokratyczne – podziały i rozwój

Do pierwszego rozłamu w strukturach Stronnictwa Demokratycznego doszło już w czasie II wojny światowej. Z SD wyodrębniło się Stronnictwo Polskiej Demokracji – nieuznające rządu na uchodźstwie. Po wojnie partia założona przez Michałowicza i Kwaśniewskiego zawarła sojusz z PPR, a następnie PZPR w ramach Bloku Demokratycznego.

Ugrupowanie w komunistycznej Polsce zaczęło się rozrastać (liczyło ponad 100 tys. członków), ponieważ obrało sobie za cel obronę praw rzemieślników, kupców i inteligencji oraz wyrażało sprzeciw wobec likwidacji własności prywatnej.

Od PZPR Stronnictwo Demokratyczne zaczęło się uniezależniać w latach 80., jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. Postulowało obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jako święta państwowego oraz wprowadzenie takich organów, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny.

Po Okrągłym Stole Stronnictwo Demokratyczne zawiązało koalicję z NSZZ "Solidarność" i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. Wnioskowało o przywrócenie tradycyjnej nazwy państwa – "Rzeczpospolita Polska". Przedstawiciele SD znaleźli się w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Wprowadzenie systemu wielopartyjnego doprowadziło do sporów w ugrupowaniu, co zaskutkowało przejściem wielu zasłużonych działaczy do innych formacji politycznych. Bardzo poważny konflikt wybuchł w 2009 roku po objęciu władzy przez Pawła Piskorskiego, który miał wielu przeciwników wśród członków "starego SD" na czele z Krzysztofem Góralczykiem. Działacze przeciwni Piskorskiemu powołali do istnienia dwie nowe partie: Zjednoczenie Demokratyczne i Stowarzyszenie Demokratyczne.

Stronnictwo Demokratyczne – program partii

Obecnie w programie Stronnictwa Demokratycznego można znaleźć takie postulaty jak np.:

 • rygorystyczne przestrzeganie zasad naboru do pracy w urzędach (wykluczenie dyskryminacji i protekcji),
 • zwiększenie odpowiedzialność indywidualnej funkcjonariuszy państwowych łamiących prawo,
 • objęcie dochodów rolników podatkiem PIT i składkami ubezpieczeniowymi na ZUS,
 • wprowadzenie kryterium dochodowego przy wypłacaniu wszelkich świadczeń socjalnych,
 • przyspieszenie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa,
 • obniżeniem stawek VAT do poziomu sprzed niedawnej podwyżki,
 • objęcie jednolitym systemem emerytalnym wszystkich grup zawodowych (likwidacja KRUS-u),
 • modernizację linii kolejowych do standardów obowiązujących w innych krajach europejskich,
 • przyspieszenie budowy autostrad i dróg ekspresowych,
 • włączenie Polski w europejską sieć gazociągów i zwiększenie krajowego wydobycia gazu,
 • wspieranie i propagowanie programu zalesiania terenów rolniczych o słabych glebach,
 • przyjęcie jednolitych, opracowanych niezależnie od NFZ standardów dla usług medycznych.
dtwkkki
Stronnictwo Demokratyczne
Główna siedziba

ul. Marszałkowska 9/15 lok. 69, 00-626 Warszawa

Rok założenia

1939

Założyciele

Mieczysław Michałowicz

Mikołaj Kwaśniewski

Lider

Paweł Piskorski

Ideologie

centryzm, proeuropeizm, socjoliberalizm

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dtwkkki
dtwkkki
dtwkkki
Więcej tematów
dtwkkki