Trwa ładowanie...

Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski. Polacy oceniają prezydenta Andrzeja Dudę

• Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia działalność prezydenta - wynika z sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski • Najgorzej działania prezydenta oceniają ludzie młodzi • Najlepsze oceny wystawiają Andrzejowi Dudzie mieszkańcy wsi
Share
Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski. Polacy oceniają prezydenta Andrzeja Dudę
Źródło: WP.PL
d342d8a

Andrzej Duda został wybrany na prezydenta RP 24 maja 2015 roku. W drugiej turze majowych wyborów otrzymał 51,55 proc. ważnych głosów. 6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Jak Polacy oceniają dotychczasową aktywność prezydenta?

 (fot. WP.PL)
Źródło: (fot. WP.PL)

W sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski ponad połowa badanych (51,1 proc.) negatywnie ocenia dotychczasową działalność prezydenta Andrzeja Dudy. Przy czym, 28,3 proc. z nich oceniło "zdecydowanie źle", a 22,8 proc. "raczej źle". Przeciwnego zdania jest 41,9 proc. ankietowanych. Wśród nich tylko 16,5 proc. oceniło prezydenta "zdecydowanie dobrze", a 25,4 proc. "raczej dobrze". Tylko 7 proc. badanych nie było w stanie ocenić pracy prezydenta.

d342d8a

Dane według płci

Ciekawy podział wyłonił się w ocenie działań prezydenta wśród kobiet i mężczyzn. Negatywne zdanie o działaniach Andrzeja Dudy ma 51 proc. mężczyzn, biorących udział w badaniu, a 44 proc. pozytywne. Tylko 6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród kobiet, porównywalnie 52 proc. uznało, że prezydent działa "raczej źle" i "zdecydowanie źle". Odmiennego zdania było 40 proc. ankietowanych Polek. Z kolei 9 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o ocenę pracy Andrzeja Dudy.

Dane według wieku

Najwięcej negatywnych ocen wystawiły prezydentowi osoby najmłodsze, w wieku od 18 do 24 lat. Aż 71 proc. ankietowanych wybrało odpowiedzi "raczej źle" i zdecydowanie źle". W tej samej grupie wiekowej pozytywne zdanie miało 29 proc. osób.

d342d8a

Najlepiej Andrzeja Dudę postrzegają przedstawiciele grupy wiekowej 25-34 lata - pozytywnie oceniło go aż 53 proc. ankietowanych. Przeciwne zdanie miało 43 proc.

W przedziale wiekowym 35-44 lata "zdecydowanie dobrze" prezydenta oceniło 13 proc., "raczej dobrze" 21 proc., "raczej źle" 25 proc., "zdecydowanie źle" 34 proc., a 7 proc. nie wiedziało, jakiej odpowiedzi udzielić.

W grupie 45-54 lata, "zdecydowanie dobrze" Andrzeja Dudę oceniło 10 proc., "raczej dobrze" 27 proc., "raczej źle" 24 proc., "zdecydowanie źle" 34 proc., a 5 proc. nie miało zdania. Wśród ankietowanych wieku od 55 do 64 lat "zdecydowanie dobrze" prezydenta oceniło 17 proc., "raczej dobrze" 29 proc., "raczej źle" 22 proc., "zdecydowanie źle" 27 proc., a 5 proc. - "trudno powiedzieć".

Natomiast w grupie najstarszych uczestników sondażu (grupa 65 lat i więcej) "zdecydowanie dobrze" Andrzeja Dudę oceniło 22 proc., "raczej dobrze" 25 proc., "raczej źle" 20 proc., "zdecydowanie źle" 26 proc., a 8 proc. nie wiedziało, jakiej odpowiedzi udzielić.

d342d8a

Dane według wielkości miejscowości

Najlepiej działalność prezydenta ocenili mieszkańcy wsi - 55 proc. odpowiedziało "raczej dobrze" i "zdecydowanie dobrze". Z kolei najgorzej prezydent wypadł w ocenie ankietowanych z dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców - negatywnie wypowiedziało się 59 proc.

15 proc. mieszkańców wsi "raczej źle" oceniło Andrzeja Dudę, a 20 proc. "zdecydowanie źle. 10 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć". Osoby z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców: wybrały odpowiedzi: "zdecydowanie dobrze" - 19 proc., "raczej dobrze" - 28 proc., "raczej źle" - 23 proc., "zdecydowanie źle" - 25 proc.

Wśród mieszkańców miast średnich (od 50 do 250 tys. osób) 60 proc. ankietowanych oceniło działanie prezydenta "raczej źle" lub "zdecydowanie źle". Z kolei tylko 10 proc. ankietowanych z tych miast wypowiedziało się "zdecydowanie dobrze". 22 proc. osób odpowiedziało "raczej dobrze", a 8 proc. wskazało "trudno powiedzieć".

d342d8a

Dane według autodeklaracji politycznych prawica-lewica

Najlepiej oceniają działalność prezydenta osoby, które deklarują zdecydowanie prawicowe poglądy. Najgorzej te, które swoje sympatie plasują po lewej stronie sceny politycznej.

"Zdecydowanie dobrze" ocenia działalność prezydenta 52 proc. ankietowanych o poglądach zdecydowanie prawicowych, "raczej dobrze" - 35 proc. z nich. W przypadku ankietowanych, którzy określili swoje poglądy jako umiarkowanie prawicowe, "zdecydowanie dobrze" pracę prezydenta oceniło 19 proc. respondentów, a "raczej dobrze" - 22 proc. Wśród osób o poglądach lewicowych "zdecydowanie dobrze" ocenia prezydenta 20 proc. ankietowanych, "raczej dobrze" - 35 proc.

"Zdecydowanie źle" ocenia Andrzeja Dudę 37 proc. ankietowanych o prawicowych poglądach, raczej źle - 32 proc., 7 proc. nie miało zdania na ten temat. Wśród osób o lewicowych poglądach "zdecydowanie złą" ocenę wystawia prezydentowi 87 proc. ankietowanych, "raczej złą" - 49 proc., odpowiedź "trudno powiedzieć" udzieliło 9 proc. z nich.

d342d8a

Osoby, które deklarują "centrowe" poglądy także raczej krytycznie wypowiadają się o działaniach prezydenta. Ocenę "zdecydowanie złą" wystawiło w tej grupie 36 proc. ankietowanych, "raczej złą" - 33 proc., "raczej dobrą" - 19 proc., "zdecydowanie dobrą" - zaledwie 3 proc. 8 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Wśród osób, które nie potrafiły określić swoich poglądów politycznych ocenę "zdecydowanie dobrą" wystawiło prezydentowi 9 proc. ankietowanych, "raczej dobrą" - 52 proc., "raczej złą" - 17 proc. i "zdecydowanie złą" - 4 proc. 17 proc. nie miało zdania na ten temat.

Dane według preferencji wyborczych

Zdecydowanie najlepiej oceniają działania prezydenta wyborcy PiS. Cieszy się on także dobrymi notami wśród wyborców Kukiz'15.

d342d8a

"Zdecydowanie dobrze" oceniło prezydenta 53 proc. wyborców PiS oraz 21 proc. wyborców Kukiz'15. Ocenę "raczej dobrą" wystawiło 40 proc. sympatyków PiS i 57 proc. wyborców Kukiz"15. Co ciekawe "raczej dobrą" ocenę wystawiło także Andrzejowi Dudzie 47 proc. wyborców SLD.

Wyborcy pozostałych ugrupowań gorzej oceniają pracę prezydenta. Ocenę "zdecydowanie dobrą" wystawiło Andrzejowi Dudzie 5 proc. wyborców PO, 13 proc. - PSL oraz 1 proc. wyborców Nowoczesnej Ryszarda Petru. Ocenę "raczej dobrą" 18 proc. wyborców Partii Razem, 14 proc. - PO, 13 proc. - PSL, 17 proc. - KORWIN i 6 proc. - Nowoczesnej.

"Raczej źle"i "zdecydowanie źle" ocenia prezydenta 4 proc. wyborców PiS, 53 proc. - SLD, 21 proc. - Kukiz'15, 91 proc. - Nowoczesnej, 67 proc. - KORWIN, 63 proc. - PSL, 78 proc. - PO, 76 proc. - Partii Razem.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski przygotował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Badanie przeprowadzono w dniach 20-21 luty 2016 roku.

d342d8a

Podziel się opinią

Share
d342d8a
d342d8a
Więcej tematów