Trwa ładowanie...
d45owhs

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec - SPD

Członkowie, liderzy, sondaże
Wikimedia Commons - Brak Praw Autorskich CC0
Źródło: Wikimedia Commons - Brak Praw Autorskich CC0

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), czyli w skrócie SPD, to jedna z najstarszych i najdłużej działających partii w Niemczech i na świecie, licząca ok. 500 tys. członków. Ugrupowanie SPD zostało założone ponad 150 lat temu, w 1863 roku, i pierwotnie nosiło nazwę Socjalistyczna Partia Robotnicza. SPD jest ugrupowaniem reprezentującym idee socjaldemokracji, obecnie stoi w opozycji do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – założenia programowe

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec zakłada przede wszystkim sprawiedliwość społeczną i równouprawnienie, a w kwestiach gospodarczych popiera idee państwa wspierającego. To oznacza, że państwo powinno stać na straży równości podziału dóbr, co sprawi, że zamożność społeczeństwa wzrośnie.

SPD aktywnie wspiera działalność kobiet i postuluje ich równość także w świecie politycznym, toteż w 1988 roku założono tzw. Grupę Płciową, która dąży do tego, aby do 2017 roku, na stanowiskach parlamentarnych i członkowskich, znalazło się 50 proc. kobiet. Członkowie partii SPD opowiadają się również za równością par homoseksualnych wobec prawa.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec jest również aktywnym działaczem na rzecz krajów Trzeciego Świata.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – geneza

Początków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec można doszukiwać się w rozwoju ruchu kapitalistycznego w drugiej połowie XIX wieku w Niemczech. Równolegle do kapitalizmu zaczął rozwijać się ruch przeciwny – proletariacki – a jego przejawem było utworzenie pierwszych związków robotniczych, np. Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego (lassalczycy) czy Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Niemiec (eisenachczycy).

SPD powstało właśnie z połączenia Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego i Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Niemiec, zgodnie z inicjatywą Augusta Bebla i Wilhelma Liebknechta.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – struktura i członkostwo

Struktura SPD opiera się na 22 organizacjach okręgowych i 250 organizacjach podokręgowych, które skupiają 10 tys. kół terenowych. Organem władzy SPD jest zjazd, w którym bierze udział 400 delegatów. Na tymże zjeździe wybierany jest zarząd, który składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, 32 członków oraz skarbnika. Podobnie jest zorganizowany organ roboczy i prezydium, w którego skład wchodzą: przewodniczący, zastępcy, działacze zasiadający w zarządzie, skarbnik, lider ugrupowania w Bundestagu, federalny sekretarz wykonawczy.

SPD składa się także z Rady, która podejmuje decyzje związane z polityką wewnętrzną i polityką międzynarodową, oraz z frakcji parlamentarnej, której członkowie zasiadają w parlamencie.

Do ugrupowania SPD mogą należeć osoby, które ukończyły 14 lat i które nie są członkami żadnej innej partii. W jego skład wchodzą głównie robotnicy, a trzy czwarte to mężczyźni (na rok 2015 odsetek kobiet stanowił 32 proc.). Co ciekawe członkami tej partii mogą zostać także cudzoziemcy mieszkający w Niemczech.

d45owhs
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec - SPD
Główna siedziba

Berlin

Rok założenia

1863

Lider
Cele

- wyrównanie dóbr w społeczeństwie,
- równość płci i osób o różnej orientacji seksualnej,
- pomoc krajom trzeciego świata

Ideologie

Socjalizm, trzecia droga, socjaldemokracja

Liczba członków

ponad 500 tys.

Ważniejsi członkowie

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45owhs
d45owhs
d45owhs
Więcej tematów
d45owhs