Trwa ładowanie...
dumu1cg

Sejm zajmie się projektami ustaw ws. reprywatyzacji w Warszawie

• Prawdopodobnie w piątek Sejm zajmie się rządowym projektem ws. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie
• Posłowie zajmą się również złożonym przez PO projektem ustawy reprywatyzacyjnej
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sejm zajmie się projektami ustaw ws. reprywatyzacji w Warszawie
(WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)
dumu1cg

W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, które zostały wydane z naruszeniem prawa. Ustawę ws. nieruchomości w stolicy przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mocą ustawy ma zostać powołana komisja weryfikacyjna, która ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego". Jak argumentowano, jest to odpowiedź na oczekiwania społeczne, zgodnie z którymi państwo podejmie zdecydowane kroki wobec patologii, która przez lata miała miejsce przy okazji reprywatyzacji w Warszawie.

Skład i kompetencje komisji weryfikacyjnej

dumu1cg

Jak zakłada projekt, komisja, złożona z ośmiu osób i przewodniczącego, ma mieć uprawnienia m.in. prokuratury i sądu. Najpierw komisja, podobnie do tej pierwszej instytucji, ma prowadzić postępowanie sprawdzające i decydować o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Następnie mają być prowadzone rozprawy, które - poza wyjątkami - mają być jawne. Decyzje mają być przegłosowywane zwykłą większością głosów, czyli podczas głosowania musi być obecnych przynajmniej pięciu jej członków. W przypadku rozłożenia głosów po równo, decydujący jest głos przewodniczącego.

Przewodniczącym komisji ma być wiceminister sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji, powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA. W jej skład wchodzi także osiem osób, z czego czterech członków będzie miała koalicja rządząca i po jednym członku każdy inny klub parlamentarny.

Przy komisji ma też działać organ opiniodawczo-doradczy pod postacią Społecznej Rady. Ma ona być złożona z dziewięciu osób, które będą wybierane m.in. spośród członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich - zapisano w projekcie.

W ramach swoich kompetencji komisja będzie mogła utrzymać w mocy wydaną wcześniej decyzję reprywatyzacyjną lub uchylić taką decyzję. W razie uchylenia będzie mogła zalecić odebranie bezprawnie pozyskanej nieruchomości, skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał lub stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takim wypadku komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na reprywatyzacji, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

dumu1cg

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej PO

Drugi z projektów, którymi zajmie się w piątek Sejm, to ustawa reprywatyzacyjna autorstwa PO, która ma kompleksowo uregulować prawa do nieruchomości w Warszawie, zasady i zakres ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowanie wszelkich innych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy na mocy tzw. dekretu Bieruta zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości, lub ich spadkobierców.

Projekt nie przewiduje zwrotu kamienic z lokatorami. Wysokość odszkodowania ma być ustalana według faktycznej wartości danej nieruchomości z 1945 r., zaś jeśli wtedy kamienicy jeszcze nie było, odszkodowanie ma objąć tylko wartość gruntu.

Magdalena Wojnarowska

dumu1cg

Podziel się opinią

Share

dumu1cg

dumu1cg
Więcej tematów