WP

Polak wybrany do Komisji Prawa Międzynarodowego

Zdzisław Galicki, profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu
Warszawskiego i wybitny ekspert w tej dziedzinie, został wybrany po raz trzeci w skład prestiżowej Komisji Prawa
Międzynarodowego ONZ.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obok profesora Galickiego, za którego kandydaturą opowiedziały się 182 kraje, z grupy regionalnej państw Europy Wschodniej wybrano również reprezentantów Rosji (185 głosów), Rumunii (177 głosów) i Słowenii (177 głosów).

Polak był drugim w kolejności kandydatem - po Rosjaninie - na którego oddano najwięcej głosów. Łącznie wybrano 34 członków Komisji.

Komisja Prawa Międzynarodowego jest, po Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, najważniejszym organem prawnym ONZ. Skupia w sobie najwybitniejszych przedstawicieli głównych systemów prawnych świata, co gwarantuje uniwersalny zakres jej działalności. Wybór do tej komisji jest zaszczytem zarówno dla kandydata, jak i dla państwa, które go nominowało - powiedział prof. Galicki.

WP

Profesor Zdzisław Galicki jest wicedyrektorem Instytutu Prawa Międzynarodowego UW, autorem wielu publikacji naukowych, ekspertem ONZ i Rady Europy. Pracuje również w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W skład Komisji Prawa Międzynarodowego został wybrany już po raz trzeci. W 1999-2000 był, jako pierwszy Polak, przewodniczącym tego prestiżowego organu.

Podstawowym zadaniem Komisji, zbierającej się corocznie na sesji w Genewie, jest kodyfikacja i rozwój prawa międzynarodowego.

Paweł Maciąg

WP
Polub WP Wiadomości
WP
WP