WP
WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
sąd

Organizator wystawy antyaborcyjnej skazany za wywołanie zgorszenia

Na karę dwóch tysięcy złotych grzywny skazał Sąd Rejonowy w Lublinie Łukasza Wróbla, organizatora
wystawy antyaborcyjnej "Wybierz życie", prezentowanej na placu w
centrum tego miasta w lipcu ub. roku. Sąd uznał go winnym
wykroczenia - wywołania zgorszenia w miejscu publicznym.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Wystawa usytuowana była na Placu Litewskim w centrum Lublina. Składała się z 14 dużych plansz, na których zdjęcia usuniętych płodów ludzkich zestawione były z fotografiami dzieci - ofiar wojen, zamachów - lub fotografiami cierpiących zwierząt. Ekspozycja wzbudziła kontrowersje ze względu na drastyczność pokazywanych tam zdjęć.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Dorota Wiśniewska podkreśliła, że sąd przez ten wyrok nie wypowiada się na temat aborcji. Rzecz nie leży w treści tej wystawy, ale w formie. Chodzi o to, że osoby, które przemieszczają się po mieście muszą być wolne od tego, aby przypadkowo nie stawać twarzą w twarz z takimi obrazami, których częstokroć nie chcą oglądać, które wywołują uczucia oburzenia, niesmaku, obrzydzenia - powiedziała.

Sędzia dodała, że taka wystawa "jest głosem w ważnej dyskusji", ale w ocenie sądu powinna być ona urządzona w zamkniętym lub częściowo zamkniętym terenie i opatrzona napisami informującymi o jej tematyce i zawartości. Osoby, które miałyby taką ochotę, mogłyby w tej wystawie uczestniczyć. Natomiast tutaj obwiniony naraził wiele osób na to, że bez swojej żadnej woli, stawały twarzą w twarz z takimi obrazami - powiedziała sędzia.

WP

Zaznaczyła, że dla zaistnienia wykroczenia wystarczy, że prezentowane treści wywołają uczucie zgorszenia, czyli uczucie obrzydzenia, wstrętu, niesmaku, u co najmniej jednej osoby, która jest uczestnikiem takiego widowiska. To, że wystawa wywołała uczucie zgorszenia, zeznały przed sądem trzy osoby.

Organizator wystawy powiedział, że uważa wyrok za niesprawiedliwy i że będzie się od niego odwoływał. W swoim końcowym wystąpieniu podczas procesu podkreślał, że skorzystał z konstytucyjnego prawa zabrania głosu w dyskusji dotyczącej aborcji.

Przed ogłoszeniem wyroku Młodzież Wszechpolska urządziła niedaleko sądu pikietę popierającą wystawę i jej organizatora. Młodzi ludzie zakleili sobie usta naklejkami z napisem Pro-life; trzymali transparenty z napisami: "Jesteśmy pro-life aresztujcie nas", "Łukasz jesteśmy z Tobą", "Mamy prawo bronić życia".

W oświadczeniu rozdanym dziennikarzom wiceprezes Okręgu Lubelskiego MW Paweł Żmuda napisał m.in., że wystawa przyczynia się do podniesieniu w społeczeństwie poziomu świadomości, etyki i moralności. Wyrok skazujący Łukasza Wróbla będziemy uważać za skandaliczny, niesprawiedliwy i nie odzwierciedlający opinii i woli demokratycznego społeczeństwa- podkreśla Żmuda.

WP

Po ogłoszeniu wyroku spośród zebranej publiczności padły okrzyki: "Hańba!"

Zawiadomienie o wywołaniu zgorszenia przez ustawienie ekspozycji w miejscu powszechnie dostępnym złożyli w lubelskiej prokuraturze członkowie Partii Demokratycznej-demokraci pl. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, gdyż nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Przekazała natomiast sprawę policji, która wystąpiła z oskarżeniem organizatora wystawy, zarzucając mu popełnienie wykroczenia wywołania zgorszenia w miejscu publicznym.

Polub WP Wiadomości
WP
WP