Trwa ładowanie...
28-02-2017 11:56

Minister edukacji: przywróciliśmy drożdżówki do szkół. PO: chaos i straty finansowe

Premier Beata Szydło podsumowała pracę ministrów swojego rządu. Wirtualna Polska poprosiła szefów wszystkich resortów, by przedstawili swoje największe sukcesy, a największą partię opozycyjną - PO - o ocenę pracy ministrów. Swoje dokonania przedstawia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Minister edukacji: przywróciliśmy drożdżówki do szkół. PO: chaos i straty finansoweŹródło: Forum, fot: Łukasz Dejnarowicz
d463fwc
d463fwc

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków

Od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia. Zgodnie z zapowiedzią w expose Premier Beaty Szydło daliśmy wolność rodzicom. To odpowiedź na postulat obywateli. Dziecko sześcioletnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 80 proc. dzieci sześcioletnich, zgodnie z decyzją ich rodziców, kontynuowało naukę w przedszkolu.

Przygotowanie reformy edukacji

Rozwiązania zaproponowane w ramach reformy edukacji poprzedzone były wielomiesięczną debatą, a następnie konsultacjami społecznymi. Podczas ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra zmiana” do wspólnej dyskusji na temat zmian w systemie edukacji zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców. Zależało nam na poznaniu opinii osób zainteresowanych oświatą na temat koniecznych zmian w systemie edukacji. W ponad 200 zorganizowanych debatach udział wzięło blisko 20 tys. osób związanych z edukacją.

Zmiany zaproponowane w ustawach: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywróciliśmy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Organ prowadzący, który będzie chciał zlikwidować szkołę musi uzyskać dysponować pozytywną opinię, czyli mieć zgodę kuratora oświaty. Ponadto wzmocniliśmy rolę kuratora oświaty w wyborze kandydata na stanowisko dyrektora szkoły przez zwiększenie liczby jego przedstawicieli w składzie komisji konkursowej.

d463fwc

Zrezygnowaliśmy ze sprawdzianu szóstoklasistów

Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Jego wyniki służyły wyłącznie diagnozie umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Egzamin ten nie pełnił funkcji selekcyjnej czy też rekrutacyjnej, był dodatkowym, niepotrzebnym stresem dla uczniów.

Wprowadzenie możliwości odwołania się od wyniku matury

Wprowadziliśmy możliwość fotografowania pracy egzaminacyjnej przez ucznia podczas wglądu w nią. Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego oraz absolwenci i uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają również możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kolegium składa się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki.

Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Z inicjatywy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej w listopadzie 2016 r. powstał Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących: finansowania zadań oświatowych, systemu wynagradzania, awansu zawodowego oraz czasu i warunków pracy nauczycieli. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych (w tym m.in.: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"), organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw. Planowane jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących pracy nauczycieli do połowy 2017 r.

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową

Od 2017 r. subwencją oświatową objęte zostały dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w wysokości 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy dostaną dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1 mld 436 mln zł.

d463fwc

Inne ważne zmiany

- Od 1 września 2016 r. zostały zniesione tzw. „godziny karciane”. Oznacza to odciążenie nauczycieli od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.

- Uruchomiliśmy pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Chcemy, aby już od najmłodszych lat, elementem powszechnego kształcenia informatycznego stała się umiejętność programowania - jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku.

- Rozszerzyliśmy na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w charakterze nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych.

d463fwc

- Dokonaliśmy zmian w zakresie uporządkowania organizacji roku szkolnego. Wprowadziliśmy zmianę terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określając go jako najbliższy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 zakończenie zajęć nastąpi 23 czerwca. Przed tą zmianą termin końca roku szkolnego wyznaczony był na 30 czerwca - oznaczałoby to utrudnienia dla kalendarza rekrutacji.

- Od 1 września 2016 roku do szkół powróciły drożdżówki. Dotychczasowe przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół powróciło m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Gabinet Cieni PO ocenia pracę minister Anny Zalewskiej, wskazując - na naszą prośbę - cztery porażki i jeden sukces:

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Reforma edukacji

Głównym grzechem resortu edukacji jest forsowanie szkodliwej zmiany w systemie zwanej „reformą”. To rewolucja, która przyniesie doraźne szkody samorządom, a długofalowe - Polsce. Społeczeństwo kiepsko wyedukowane jest bardziej sterowne. Osiągnięcia wielu lat innowacyjnej pracy pedagogów zostały przekreślone, gimnazjaliści (i ich osiągnięcia) zlekceważeni, a miliony złotych wyrzucone w błoto. To są straty, których nie odbudujemy przez lata. Wracamy do PRL.

d463fwc

Sześciolatki

Ustawa „o sześciolatkach”, która opóźnia wiek szkolny, a jednocześnie skraca kadencje kuratorom oświaty i przywraca kompetencje ministra, który namaszcza nowych. Marnujemy potencjał dzieci, minister wyznacza wiernych rządzącym urzędników, którzy otrzymują kompetencje decydujące prawie o wszystkim, co dzieje się w systemie. Odpowiedzialność ciąży na samorządach, a decyzje są w rękach kuratorów.

Sześciolatki uczą się w przedszkolach, zajmując miejsce trzylatkom, pieniądze wydane na przystosowanie szkół wyrzucone zostaną w błoto, zatrzymana subwencja na uczniów sześcioletnich. Samorządy poniosły kolejne straty nie licząc start, jakie ponoszą dzieci, które są gotowe do podjęcia edukacji w szkołach, a zostają w przedszkolach.

Nowa podstawa programowa

Resort przygotował projekt, w którym proponuje podstawę programową, niespójną, fragmentaryczną, niekonsekwentną. Kolejne pole chaosu! Projekt ogranicza swobodę działania nauczycieli, narzuca treści nauczania, cofa szkołę do czasów, które szefostwo PiS zna z autopsji, nie zauważając na to, że świat powędrował dalej. Podręczniki są pisane w rekordowym tempie. Bez skrócenia terminów zatwierdzenia podręczników i dodatkowych pieniędzy nie zdążą z ich wydaniem do września.

Sukces

Do sukcesów Minister Zalewskiej można zaliczyć fakt zjednoczenia opozycji, ZNP, organizacji rodziców i NGO we wspólnym proteście. W strugach deszczu manifestowało na ulicach Warszawy 50 tys. oburzonych ludzi. Zawiązał się komitet referendalny. PO zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum. „Deforma” została zaplanowała na kilka lat. Im szybciej ją zatrzymamy, tym straty będą mniejsze!

d463fwc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d463fwc
Więcej tematów