Trwa ładowanie...
d3os5d6

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z chemii - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
iStock
Źródło: iStock

Chemia jest jednym z przedmiotów fakultatywnych na maturze. Zdający egzamin dojrzałości z chemii mogą aplikować na studia medyczne, psychologiczne lub biotechnologiczne.

Matura z chemii – poziomy

Od 2015 roku obowiązuje nowa formuła egzaminowania, według której zdający przedmioty fakultatywne ma możliwość podejścia jedynie do egzaminu rozszerzonego. Według starej formuły przygotowywane są dwa poziomy matury: podstawowy i rozszerzony. Mimo zmian, modyfikacji nie podlega podstawa programowa i zakres obowiązującego na maturze z chemii materiału.

Matura z chemii – zadania

Każda z przygotowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną wersji egzaminu maturalnego z chemii zawiera od 30 do 40 poleceń. Większość z nich to zadania otwarte, często rozbudowane do kilku podpunktów. Opierają się na schematach i rysunkach, a także wzorach uproszczonych związków chemicznych. Najczęściej egzaminator prosi o uzasadnienie twierdzenia, określenie wzoru, uzupełnienie rysunku lub tabeli czy wykonanie obliczeń. Na arkuszu maturalny z chemii mogą się pojawić również polecenia wymagające wykonania szkicu doświadczenia lub reakcji chemicznej.

Matura podstawowa z chemii – zakres materiału

Na poziomie podstawowym matury z chemii obowiązują elementarne informacje na temat substancji i reakcji chemicznych. W zakres materiału na egzamin wchodzą zatem zagadnienia dotyczące substancji i ich właściwości, a także budowy wewnętrznej materii. Maturzysta powinien posiadać pewną wiedzę na temat własności ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Podstawowa matura z chemii może zawierać zadania dotyczące składu powietrza oraz charakterystyki gazów, a także wody i roztworów wodnych. Poza tym obowiązuje materiał z zakresu reakcji chemicznych, a także budowy i właściwości soli, kwasów, zasad oraz węglowodorów i ich pochodnych.

Matura rozszerzona z chemii – materiał obowiązujący

Na poziomie rozszerzonym matury z chemii uczeń powinien wykazać się szczegółową znajomością struktury atomów (z uwzględnieniem pojęcia jądra i elektronów), cząsteczek i wiązań chemicznych, w tym związków kowalencyjnych, jonowych, karbonylowych i zawierających azot, a także kwasów karboksylowych. Maturzysta powinien posiadać również wiedzę na temat procesów, takich jak hybrydyzacja, utlenianie i redukcja.

Egzamin rozszerzony z chemii może zawierać ponadto pytania dotyczące poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych: metali, niemetali, cukrów, białek, estrów, tłuszczów oraz węglowodorów i ich pochodnych. Absolwent szkoły średniej decydujący się na rozszerzenie z chemii na maturze powinien znać właściwości roztworów oraz schemat reakcji w nich zachodzących. Kolejnym tematem maturalnym jest kinetyka i statyka chemiczna.

Wyniki matury z chemii w poprzednich latach

W 2015 roku do egzaminu maturalnego z chemii w nowej formule podeszło 27,3 tysiąca absolwentów szkół średnich. Średni wynik oscylował wokół 52 proc. W następnym roku chemia na maturze spotkała się ze spory zainteresowaniem, ponieważ przystąpiło do niej 30,7 tysiąca maturzystów, którzy osiągnęli średnio 39 proc. W roku 2017 przedmiot zdawało 28,9 tysiąca uczniów. Uśredniony wynik z matury z chemii wyniósł 41 proc.

Maturę z chemii w 2018 roku zdawało blisko 27 tys. osób, a średni wynik wyniósł 40 proc.

Matura z chemii 2019 – termin

W terminarzu Centralnej Komisji Edukacyjnej egzamin maturalny z chemii podstawowej i rozszerzonej wyznaczono na poniedziałek 13 maja 2019, na godz. 9:00.

Termin dodatkowy matur z chemii 2019 przewidziano na poniedziałek 10 czerwca 2019 dla obu poziomów.

Arkusze maturalne z chemii

Arkusze maturalne z chemii z odpowiedziami w starej formule:

Matura z chemii na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z chemii na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z chemii na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z chemii na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

Arkusze maturalne z chemii z odpowiedziami w nowej formule:

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

d3os5d6

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3os5d6
d3os5d6
d3os5d6
Więcej tematów
d3os5d6