Trwa ładowanie...
d3zxtin
d3zxtin

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z biologii - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Biologia jest przedmiotem fakultatywnym na maturze Pixabay.com

Biologia to przedmiot fakultatywny na maturze. Zdawać powinni go uczniowie chcący aplikować na studia medyczne lub kierunki związane z ochroną środowiska, rolnictwem i biotechnologią.

Podstawowe umiejętności na maturze z biologii

Uczeń decydujący się na podejście do matury z biologii powinien posiadać umiejętność pozyskiwania informacji, analizowania ich i samodzielnego wyciągania wniosków. Poza tym wymaga się od niego znajomości zjawisk biologicznych, łączenia ich ze sobą w logiczną całość, a także rozumienia ich przyczyn i skutków.

Matura z biologii – poziom

Do 2014 roku obowiązywała stara formuła egzaminu maturalnego, według której uczeń miał wybór między poziomem podstawowym a rozszerzonym. Dziś możliwość zdawania tej wersji matury mają osoby, które ukończyły szkołę średnią między 2005 a 2015 rokiem. Od 2015 roku maturzyści podejmujący się egzaminu z biologii otrzymują arkusz z zakresu rozszerzonego.

Matura z biologii – zadania

Arkusz egzaminacyjny na maturze z biologii składa się z zestawu pytań, których liczba waha się od 20 do 30. Ilość ta zależy od struktury zadań, które zazwyczaj mają kilka dodatkowych podpunktów odnoszących się do zagadnienia ujętego w konkretnym pytaniu.

Zdecydowana większość poleceń odnosi się do elementów źródłowych: schematów, rycin, fotografii, wykresów, diagramów czy fragmentów tekstów naukowych. Często poprawną odpowiedź znaleźć można, analizując dane źródło, ponieważ egzamin maturalny z biologii bazuje nie tylko na wiedzy ucznia, ale też jego spostrzegawczości i umiejętności wykorzystania informacji.

Zadania podane w arkuszu mogą być otwarte lub zamknięte. Te pierwsze nie wymagają obszernych opisów, ale raczej rzeczowych i spójnych odpowiedzi. Zadania zamknięte to najczęściej dopasowywanie pojęć do definicji, wskazanie prawdy lub fałszu w podanych stwierdzeniach, ustalenie poprawnej kolejności etapów danych procesów albo wybór jednej z czterech podanych odpowiedzi.

Na egzaminie maturalnym z biologii uczeń powinien mieć ze sobą kalkulator prosty i linijkę, szkoła natomiast powinna zapewnić mu tablicę wzorów oraz stałych fizykochemicznych.

Matura z biologii na poziomie podstawowym – zakres materiału

Materiał obowiązujący na podstawowej maturze z biologii obejmuje elementarne zagadnienia z dziedziny ekologii, genetyki oraz budowy i funkcjonowania elementów żywych. Wśród tematów, które powinien przyswoić maturzysta, jest między innymi systematyka, czyli klasyfikacja organizmów żywych wraz z ich cechami charakterystycznymi, zagadnienie związków chemicznych budujących organizmy, a także struktura i funkcje komórek. Ponadto tematem maturalnym jest ekologia, ochrona środowiska, a ponadto teoria ewolucji i podstawy genetyki oraz biotechnologii.

Poza tym uczeń przygotowujący się do matury podstawowej z biologii powinien posiadać wiedzę na temat budowy oraz funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także organizmu człowieka, wraz z poszczególnymi układami i narządami. Istotne na maturze są również zagadnienia związane ze stanem zdrowia i chorobami.

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – zakres materiału

Matura rozszerzona z biologii obejmuje zakres zagadnień podstawowych, a także tematy dodatkowe oraz rozwinięcie elementarnych pojęć. Rozszerzeniu ulega między innymi temat budowy chemicznej organizmów o szczegółową charakterystykę pierwiastków biogennych, węglowodanów, lipidów i białek. Poza tym maturzysta chcący zdawać maturę z biologii rozszerzonej powinien posiadać dogłębną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, jego organów wewnętrznych oraz układów narządów, a także genetyki oraz biotechnologii.

Zakres materiału na egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym obejmuje także szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania ekosystemów, zagadnienie metabolizmu w kontekście różnych form życia z dogłębną analizą procesów, takich jak fotosynteza czy oddychanie wewnętrzne, a także pojęcia enzymu. Na egzaminie rozszerzonym z biologii mogą znaleźć się także zadania dotyczące budowy i funkcji bakterii, wirusów, protistów, roślin, grzybów oraz zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

Wyniki matury z biologii w poprzednich latach

W 2015 roku maturę z biologii w nowej formule zdawało 42,5 tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Średni wynik wyniósł 43 proc. Rok później wartość ta spadła o 7 proc., przy ponad 51 tysiącach maturzystów podchodzących do egzaminu. W 2017 roku wynik oscylował wokół 37 proc., czyli o 1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zdawało go 50 tysięcy uczniów liceów i techników.

Do matury 2018 z biologii przystąpiło 47 tys. absolwentów, uzyskując średnio 32 proc.

Matura z biologii 2019 – termin

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin z biologii odbędzie się w piątek 10 maja 2018 (czwartek) o godz. 9:00 – poziom podstawowy i rozszerzony jednocześnie.

Matura - informacje ogólne i inne przedmioty

Arkusze maturalne z biologii z odpowiedziami

Arkusze maturalne i odpowiedzi z biologii w starej formule:

Matura z biologii na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z biologii na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z biologii na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z biologii na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

Arkusze maturalne i odpowiedzi z biologii w nowej formule:

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

d3zxtin
d3zxtin
d3zxtin
Więcej tematów
d3zxtin