Trwa ładowanie...
d4re1lr

Konfederacja Polski Niepodległej

Członkowie, liderzy, sondaże
Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY

Konfederacja Polski Niepodległej jest ugrupowaniem z trzydziestoletnią historią. Szczytowy okres wpływów politycznych KPN przypadł na lata po transformacji ustrojowej.

Konfederacja Polski Niepodległej – geneza, symbole

Konfederacja Polski Niepodległej to partia polityczna o tradycjach piłsudczykowskich. Jej symbolem jest orzeł w złotej koronie, ze znakiem Polski Walczącej na piersi (znak ten podlega ochronie prawnej). Została założona w 1979 roku przez Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. Członkowie KPN wywodza się z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Konfederację Polski Niepodległej uważa się ją za pierwsze powojenne ugrupowanie antykomunistyczne powstałe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konfederacja Polski Niepodległej – postulaty

Do 1989 roku partia działała w konspiracji, a jej przywódcom wytaczano procesy polityczne. Opowiadała się za odsunięciem od władzy PZPR, uniezależnieniem Polski od ZSRR, wprowadzeniem systemu demokratycznego i pluralizmu politycznego. Nie uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Uzyskała 7 proc. głosów w wyborach parlamentarnych 1991.

W drugiej połowie lat 90. Konfederacja Polski Niepodległej zaczęła tracić na znaczeniu. Kilkakrotnie dochodziło do rozłamów, w wyniku których powstała m.in. Akcja Wyborcza Solidarność. Od 2007 roku KPN nie brała udziału w żadnych wyborach, aż do zgłoszenia swojego komitetu przed wyborami europarlamentarnymi 2019. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni nie zebrał jednak odpowiedniej liczby podpisów, by zarejestrować swoje listy.

W bieżącym programie partii można znaleźć takie postulaty jak np.:

  • zbudowanie ustroju o silnej centralnej władzy wykonawczej,
  • wychowanie obywatelskie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności kulturowej,
  • stworzenie silnej armii zawodowej,
  • zacieśnianie więzów politycznych Polski z państwami strefy Międzymorza Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne w celu stworzenia przeciwwagi dla nastawionych hegemonistycznie sąsiadów: Niemiec i Rosji,
  • wspieranie dążeń niepodległościowych uciemiężonych narodów.

Przewodniczącym KPN jest w tej chwili Władysław Borowiec.

d4re1lr
Konfederacja Polski Niepodległej
Główna siedziba

Osiedle Oświecenia 44/44, 31-636 Kraków

Rok założenia

1979

Założyciele
Ideologie

neosanacja

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4re1lr
d4re1lr
d4re1lr
Więcej tematów
d4re1lr