Trwa ładowanie...
d4cs54e

Interpol

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA, fot: Massimiliano Mariani

Interpol to organizacja policyjna o zasięgu międzynarodowym, która odpowiada za współpracę organów ścigania państw członkowskich w celu ułatwienia zwalczania różnych form przestępczości na całym świecie.

Interpol – historia

Pierwsze struktury Interpolu powstały w 1923 roku – powołano wtedy na kongresie w Wiedniu Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych, co miało umożliwić formalizację międzynarodowej współpracy policji. Wśród państw założycielskich znalazła się Polska, a także m.in. Austria, Niemcy, Francja, Belgia, Chiny, Włochy i Węgry. Siedziba Interpolu została przeniesiona z Berlina do Francji w 1946 roku – początkowo znajdowała się w Saint-Cloud koło Paryża, od 1989 roku działa w Lyonie.

W 1956 roku Komisję przekształcono w Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych (ang. International Criminal Police Organization – ICPO, fr. Organisation Internationale de Police Criminelle – OIPC), która skrótowo nazywana była Interpolem. Obecnie Interpol to oficjalna nazwa organizacji.

Polska w Interpolu

Polska należała do Interpolu od jego założenia, jednak współpraca zakończyła się w 1952 roku. Wynikało to z ówczesnej sytuacji politycznej w kraju. Po przemianach ustrojowych, Rzeczpospolita ponownie przystąpiła do organizacji w 1990 roku. W 1998 roku polski oddział Interpolu stał się Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji.

Interpol – struktura

Organem najwyższej rangi w strukturach Interpolu jest Zgromadzenie Ogólne, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Zgromadzenie spotyka się raz w roku – podejmuje wtedy istotne decyzje odnośnie finansowania czy sposobów działania, a także wybiera Komitet Wykonawczy. Do jego zadań należy też powoływanie prezydenta Interpolu – od 2016 roku tę funkcję pełni Meng Hongwei.

W głównej siedzibie Interpolu w Lyonie urzęduje Sekretariat Generalny, czyli organ odpowiedzialny za kwestie techniczne i administracyjne funkcjonowania organizacji. W 2014 roku funkcję sekretarza generalnego objął Jürgen Stock.

Interpol – działalność

Celem Interpolu jest zwalczanie przestępczości międzynarodowej dzięki współpracy między formacjami policji wszystkich państw członkowskich. W każdym z nim funkcjonuje biuro krajowe odpowiedzialne za wymianę informacji z innymi państwami, udostępnianie im bazy danych przestępców, zapewnianie wsparcia operacyjnego.

Najważniejsze obszary działalności przestępczej, na których skupia się Interpol, to przestępczość zorganizowana i ekonomiczna, terroryzm, handel ludźmi, przestępczość narkotykowa, a także poszukiwanie zbiegłych przestępców. Interpol wspiera też działania antykorupcyjne m.in. przez Grupę Ekspertów ds. Korupcji.

Interpol prowadzi współpracę z organizacjami takimi jak ONZ, Europejski Urząd Policji czy UNESCO.

Interpol – członkowie

Z Interpolem współpracuje 192 krajów (dane na 2017 rok), a wśród państw nieposiadających członkostwa znajdują się Korea Północna, Republika Kiribati, Mikronezja, Palau, Tuvalu, i Vanatu.

d4cs54e
Interpol
Główna siedziba

Lyon, Francja

Rok założenia

1923

Typ organizacji

organizacja międzynarodowa

Cele

- zwalczanie przestępczości międzynarodowej (ekonomicznej, narkotykowej, zorganizowanej, terroryzmu, handlu ludźmi, korupcji)
- współpraca między policją państw członkowskich

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4cs54e
d4cs54e
d4cs54e
Więcej tematów
d4cs54e