Trwa ładowanie...
d2yvs9d

Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu po wybuchu kryzysu politycznego

W południe ma rozpocząć się pierwsze posiedzenie Sejmu od czasu wybuchu jednego z największych kryzysów parlamentarnych ostatnich lat. Posłowie mają zebrać się w sali plenarnej sejmu, jednak Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza, że w związku z dalszą okupacją sali posiedzeń przez część opozycji, obrady mogą się przenieść do Sali Kolumnowej. Wtorkowe spotkanie liderów partii z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim nie przyniosło porozumienia ws. zakończenia kryzysu parlamentarnego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu po wybuchu kryzysu politycznego
(WP.PL, Fot: Konrad Żelazowski)
d2yvs9d

Platforma Obywatelska rano podejmie decyzję co do dalszych działań na sali plenarnej Sejmu. Po wieczornym posiedzeniu klubu PO przewodniczący partii Grzegorz Schetyna powiedział dziennikarzom, że "wciąż jest przestrzeń do rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego". Jak dodał, liczy na zaangażowanie najważniejszych osób w państwie - prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Posłowie PO i Nowoczesnej okupują salę plenarną sejmu od 16 grudnia. Protest rozpoczęli po tym, jak marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykluczył z sejmowej debaty ws. zmian pracy dziennikarzy w Sejmie, posła PO Michała Szczerbę. Po rozpoczęciu protestu przez część opozycji, marszałek przeniósł obrady do Sali Kolumnowej, gdzie przegłosowano m.in. ustawę budżetową. Według opozycji głosowanie było nielegalne i musi zostać powtórzone.

Grzegorz Schetyna zapytany, czy posłowie PO nadal będą blokowali sejmową mównicę odpowiedział, że to zależy od tego, czy marszałek Kuchciński zwoła nowe, 34. posiedzenie Sejmu, czy też wznowi obrady 33. posiedzenia. - Nie po to przez tyle dni, nocy, w święta, w Nowy Rok i Trzech Króli byliśmy tutaj, żeby powiedzieć teraz: nic się nie stało, proszę rozpocząć 34. posiedzenie Sejmu - wyjaśnił Grzegorz Schetyna.

O 9:00 ma się zebrać prezydium Sejmu, a równocześnie - zarząd krajowy PO. Godzinę później ma się rozpocząć posiedzenie Konwentu Seniorów. Bezpośrednio po nim zbierze się klub PO, który zdecyduje o dalszych działaniach na sali sejmowej. Posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć w południe.

d2yvs9d

Porządek obrad przewiduje rozpoczęcie pracy nad projektem obniżenia emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 sierpnia 1990 roku. Rządowy projekt przewiduje także obniżenie rent rodzinnych pobieranych po takich osobach.

Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę między innymi w Informacji Wojskowej i podległych jej organach, w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz w innych służbach Sił Zbrojnych prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych. Projekt dotyczy też służby w resorcie Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego oraz w jednostkach Milicji Obywatelskiej w okresie do 14 grudnia 1954 roku a także w MSW, w tym na etacie Ministra Spraw Wewnętrznych.

W przypadku osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego emerytura ma wynieść pół procent podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 11 grudnia 1981 roku. Wysokość emerytur byłych wojskowych nie będzie też mogła być wyższa niż przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS, chyba, że udowodnią, że przed 1990 rokiem bez wiedzy przełożonych wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Sejm rozpocznie pracę nad projektem zmian w ustawie o kombatantach oraz ofiarach represji wojennych i okresu powojennego. Posłowie PO proponują zwolnienie z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej uczestników Powstania Warszawskiego. Koszty szacowane na około 60 milionów złotych mają pokryć samorządy i budżet państwa.

d2yvs9d

Sejm rozpatrzy również wniesiony przez PiS projekt zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zakłada on uproszczenie i przyspieszenie powoływania członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Nowelizacja ma przynieść oszczędności i jednocześnie usprawnić pracę tych instytucji.

Sejm ma też rozpocząć pracę nad projektem nowelizacji ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Projekt PSL określa zasady wyboru sołtysów i rad sołeckich, zasady uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy, zasady wynagradzania sołtysów i rad sołeckich oraz zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym. Autorzy projektu napisali w uzasadnieniu, że jego istotą jest dowartościowanie i wzmocnienie rady sołeckiej i sołtysa - instytucji od wieków funkcjonującej w przestrzeni publicznej polskiej wsi.

Posłowie będą także kontynuować pracę nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt rozpatrzyła już i pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja gospodarki. Po nowelizacji wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej mają być badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyniki tych analiz mają być zwarte w uzasadnieniu do projektu aktu normatywnego.

Sejm ma też wysłuchać sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku.

d2yvs9d

Kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala marszałek Sejmu po konsultacji z Konwentem Seniorów bezpośrednio przed posiedzeniem Sejmu.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu zbiera się Senat

W porządku obrad między innymi ustawa budżetowa na ten rok, zmiana Kodeksu postępowania cywilnego oraz nowelizacja ustawy o instytutach badawczych. Wszystkie trzy regulacje uchwalono 16 grudnia na 33 posiedzeniu Sejmu podczas głosowań w Sali Kolumnowej Sejmu. Senatorowie PO już zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w głosowaniach nad tymi ustawami. Ich zdaniem uchwalono je "nielegalnie". PiS stoi na stanowisku, że wszystkie głosowania tego dnia odbyły się zgodnie z prawem.

Senat zajmie się też nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego. Jej celem jest zwiększenia zatrudnienia więźniów w zakładach karnych. Izba rozpatrzy też zmianę ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja daje samorządom możliwość przekazywania pieniędzy na realizację inwestycji przy drogach krajowych np. ścieżek rowerowych czy chodników.

d2yvs9d

Izba zajmie się też w drugim czytaniu własnymi projektami dwóch zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obie powstały na bazie petycji zgłoszonych do Senatu. Pierwszy projekt ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Celem drugiego jest przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu.

Odbędzie się też drugie czytanie innego senackiego projektu - nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Celem jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowo - administracyjnego.

Posiedzenie Senatu jest trzydniowe, potrwa do piątku.

oprac. Michał Kurek

d2yvs9d

Podziel się opinią

Share
d2yvs9d
d2yvs9d