Trwa ładowanie...
d3x3i3b
Artykuł sponsorowany
dofinansowania

Wspierać mądrze

Według badań, już za niecałe dwie dekady prawie co dziesiąta osoba w województwie śląskim będzie miała powyżej 80. roku życia. Wsparcie dla seniorów to zatem przyszłościowy kierunek. Na pomocy świadczonej najstarszym mogą skorzystać wszyscy – zarówno sami odbiorcy wsparcia, jak i samorządy oraz przedsiębiorcy. Już wkrótce ruszamy z naborem finansującym projekty efektywnie pomagające seniorom. Jak robić to mądrze? Unia ma na to pomysł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Wspierać mądrze
(Materiały prasowe)
d3x3i3b

Tym pomysłem jest deinstytucjonalizacja, czyli wychodzenie poza mury instytucji, które zwyczajowo świadczyły pomoc potrzebującym i przenoszenie wsparcia do naturalnego środowiska takich osób – mieszkania, osiedla, wspólnoty. Z badań wynika, że seniorzy jak najdłużej chcą pozostawać w swoim otoczeniu. To wydłuża ich sprawność i aktywność.

"Należy zaznaczyć, że obecny konkurs jest pierwszym, pilotażowym naborem dedykowanym usługom wspierającym wyłącznie osoby starsze. To nowość, gdyż poprzednie konkursy zakładały też pomoc rodzinom i pieczy zastępczej, które obecnie przesunęliśmy do innych konkursów. Beneficjenci mogą liczyć na szczególne zaopiekowanie ze strony instytucji organizującej konkurs, gdyż nabór jest współorganizowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu wypracowany został pomocny dla wszystkich potencjalnych beneficjentów model świadczenia usług dla osób starszych. Zaangażowanie wszystkich podmiotów pokazuje, jak istotny jest to projekt dla władz województwa” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Praktyka do naśladowania

Przykładem projektu, który w poprzednim naborze zdobył dofinansowanie, są „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, przygotowane przez tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowany w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie miasta projekt obejmuje pomocą 90 osób (64 kobiety i 26 mężczyzn) – przede wszystkim niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych, w podeszłym wieku.

d3x3i3b

Zaplanowano dla nich kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekuna lub asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie – teleopiekę.

Na co jeszcze można otrzymać dofinansowanie?

Możliwe jest również otrzymanie środków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienny dom pomocy, klub seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, mieszkanie wspomagane lub chronione, teleopieka, wsparcie opiekunów faktycznych, centrum opieki wytchnieniowej, rodzinny dom pomocy, wolontariat oraz dowożenie posiłków.

W konkursie dodatkowo punktowane są kompleksowe projekty, budujące systemowe wsparcie dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek.

d3x3i3b

Kto może składać wnioski?

Według regulaminu konkursu, wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Najczęściej są to jednostki samorządu terytorialnego, np. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub organizacje pozarządowe bądź firmy zajmujące się świadczeniem usług opiekuńczych.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać od 30 listopada do 9 stycznia. Wniosek na etapie oceny formalnej może podlegać uzupełnieniom – to duże ułatwienie dla beneficjentów. Poprosiliśmy pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego o kilka rad nt. jego przygotowywania:

1) Przed złożeniem wniosku zadbaj o dokładne zdiagnozowanie lokalnych potrzeb związanych z osobami 60+.
2) Zrób rozeznanie, jak wygląda system świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych na Twoim terenie i gdzie występują największe deficyty.
3) Upewnij się, że proponowane przez Ciebie wsparcie jest spersonalizowane i uwzględnia potrzeby osób starszych.
4) Skorzystaj z załącznika dołączonego do dokumentacji konkursu. Znajdziesz tam wskazówki, w jaki sposób organizator konkursu widzi projekty od strony realizacyjnej.

Pula środków wynosi ponad 17 mln złotych. Forma wsparcia jest w postaci dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć 93% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł. Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zainteresowany/Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Materiały prasowe
d3x3i3b

Podziel się opinią

Share

d3x3i3b

d3x3i3b
Więcej tematów