WP

Wrzodak tworzy Narodowy Kongres Polski

Narodowy Kongres Polski - tak będzie się
nazywać nowa partia polityczna, w której tworzenie zaangażowali
się byli działacze Ligi Polskich Rodzin, m.in. Zygmunt Wrzodak.
Mają do nich dołączyć działacze kilku mniejszych ugrupowań.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w Warszawie Wrzodak został wybrany prezesem partii. Jak powiedział, we wtorek planuje złożyć w Sądzie Okręgowym w Warszawie niezbędne do rejestracji ugrupowania dokumenty.

Na zgromadzeniu zebrało się 48 działaczy szczebla krajowego i delegatów nowej partii. Każde województwo reprezentowane było średnio przez 5 osób. Jak zapowiedział Wrzodak będą oni teraz w swoich województwach tworzyć struktury powiatowe.

Tworzymy ugrupowanie przede wszystkim po to aby połączyć tych wszystkich ludzi, którzy są na marginesie życia politycznego. Organizujemy się w mocną, silną partię o wizerunku katolicko- narodowym. Chcemy budować struktury, które będą służyć dla dobra mieszkańców jak również dla dobra naszej ojczyzny - przedstawiał powody tworzenia nowego ugrupowania Wrzodak.

WP

Poinformował, że w swoim programie partia będzie silnie lansować nowelizację Konstytucji RP. Zmianie miałaby ulec m.in. preambuła. Szef Narodowego Kongresu polskiego zapowiedział też likwidację artykułów ustawy zasadniczej, mówiących m.in. o możliwości oddania części suwerenności Polski na rzecz innych podmiotów. Jego zdaniem konstytucja nie powinna również zabraniać zadłużania się polskiego rządu w NBP. Wrzodak opowiada się też za ustawową ochroną życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Liczymy na zagospodarowanie elektoratu LPR i tego ruchu, który pozwolił na powstanie Ligi pod sztandarami nowej partii. Można śmiało powiedzieć, że jest inicjatywa, która stanowi alternatywę dla tych, którzy nie mają miejsca do zagospodarowania swoich ambicji politycznych pod oryginalnym programem LPR - mówił inny działacz tej partii, Paweł Połanecki.

W deklaracji programowej Narodowego Kongresu Polskiego napisano m.in., że polityka zagraniczna Polski "musi być podporządkowana dobru Narodu Polskiego, zamiast dominującego dziś dogmatu służenia innym mocarstwom za wszelką cenę". Partia dążyć będzie również do natychmiastowego wycofania wojsk polskich z Iraku i Afganistanu. Jej twórcy nie zgadzają się też na budowę w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Ich zdaniem, stwarzają one śmiertelne zagrożenie dla Polaków.

Dla twórców nowej partii pierwszoplanowym zadaniem w polityce gospodarczej jest opracowanie strategii, która zapewni zatrudnienie i rozwój. Opowiadają się oni m.in. za uproszczeniem zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie Narodowy Kongres Polski jest przeciwny prywatyzacji sektorów strategicznie ważnych dla państwa jak m.in. energetyki wielkiej mocy, kopalń, lasów czy infrastruktury transportowej.

WP

Partie polityczne są rejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który prowadzi ich ewidencję. Zgłoszenie, oprócz 1000 podpisów, musi także zawierać m.in. nazwę nowego ugrupowania, skrót nazwy, adres siedziby. Można dołączyć także logo partii. Prezes Narodowego Kongresu Polskiego zdradził, że działaczom udało się zebrać 4000 podpisów.

Polub WP Wiadomości
WP
WP