Trwa ładowanie...

Wybory parlamentarne 2015. Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w urzędzie dzielnicy.

Wybory parlamentarne 2015. Jak zagłosować przez pełnomocnika?
dyk9dx8
dyk9dx8

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 16 października.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy:
- najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.),
- posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- domach studenckich i ich zespołach,
- oraz wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej dzielnicy, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz kandydaci na posłów i senatorów.

dyk9dx8

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wpisania do stałego rejestru wyborców) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, w godzinach pracy urzędów.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej dzielnicy co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze dzielnicy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

dyk9dx8
dyk9dx8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dyk9dx8
Więcej tematów