Trwa ładowanie...

Ratusz: Raport CBA przeczy faktom. "Z góry postawiona teza"

Agenci CBA, którzy zbadali 50 konkretnych spraw w Warszawie, wykryli do tej pory 12 przypadków nieprawidłowości dotyczących reprywatyzacji działek i kamienic.

Ratusz: Raport CBA przeczy faktom. "Z góry postawiona teza"
d215q8f
d215q8f

Nieuwzględnienie zastrzeżeń Prezydenta m.st. Warszawy, pominięcie orzecznictwa sądów, a także osobliwe oskarżenia o brak nadzoru nad sądownie ustalonymi kuratorami - to m.in. powody odmowy podpisania przez Hannę Gronkiewicz-Waltz protokołu z kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zamieściła odniosła się do sprawy niepodpisania protokołu kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji w Warszawie. - Przedstawiciele CBA weryfikowali jedynie sprawy reprywatyzacji z czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz zignorowawszy kilkanaście zawiadomień do prokuratury, złożonych przez obecną prezydent stolicy, na sprawy podejmowane przez poprzedników - poinformował rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk

Centralne Biuro Antykorupcyjne doręczyło stołecznemu ratuszowi protokół z prowadzonej przez dziewięć miesięcy kontroli dotyczącej reprywatyzacji w urzędzie miasta. W poniedziałek wiceprezydent stolicy Witold Pahl poinformował , że stołeczny ratusz nie podpisze protokołu po kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji; nie zgadza się z zarzutem niedociągnięć przy sprawowaniu nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Pahl powiedział, że przedmiotem kontroli były 52 sprawy, a CBA do 12 kontrolowanych spraw zgłosiło uwagi.

Do raportu CBA odniosła się prezydent Gronkiewicz-Waltz.- Nieuwzględnianie orzecznictwa sądów, oskarżanie mnie o brak nadzoru nad sądownie ustalonymi kuratorami, weryfikowanie spraw reprywatyzacyjnych jedynie za czasów mojej prezydentury, chociaż w wyniku audytu wewnętrznego złożyłam kilkanaście zawiadomień do prokuratury na sprawy podejmowane za moich poprzedników, a także wybiórcze podnoszenie faktów z procesów reprywatyzacji, gdzie miasto jest na końcu ogniwa po SKO i sądach, jest pisaniem uzasadnienia do z góry postawionej tezy - podkreśliła prezydent stolicy.

Przedstawiła też całość, liczącą 28 stron, odpowiedzi na kontrolę CBA - uzasadnienie odmowy podpisania protokołu z tej kontroli. Prezydent stolicy odnosi się m.in. do zarzutów CBA ws. nieruchomości przy ul. Chmielna 70, nieruchomości przy ul. Twardej 8, a także spraw dotyczących nieruchomości przy ul. Zielnej 3, Zielnej 19 i Chmielnej 48.

d215q8f

"Kontrola miała realizować określone tezy"

Prezydent uznała jako bezpodstawne twierdzenie, że w Biurze Gospodarki Nieruchomościami "istniały istotne uchybienia systemowe". Poinformowała, że w Urzędzie m.st. Warszawy funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Jak zaznaczyła, w toku jego działań stworzono bazę ryzyk korupcyjnych oraz listę stanowisk zagrożonych korupcją. Podkreśliła, że w Urzędzie funkcjonują inne systemowe rozwiązania wspomagające procesy zarządcze: instytucjonalna kontrola zewnętrzna, audyt wewnętrzny, audyt jakości, posiedzenie Zespołu Koordynującego oraz kontrole zewnętrzne.

Jak wynika z pisma prezydent stolicy, Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w latach 2007-2016 przeprowadziło 1065 kontroli, w tym 139 w obszarze gospodarowania nieruchomościami, w tym 66 w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku kontroli skierowano 46 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa, w tym 6 po kontroli w BGN. Skierowano też 118 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Na koniec Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że zaprezentowana w jej piśmie argumentacja wykazująca na nieprawidłowości w zakresie oceny wyrażonej przez CBA, a w szczególności "wadliwe merytorycznie zarzucanie Prezydentowi M.St. Warszawy nowych uchybień może oznaczać, że kontrola od początku miała realizować określone tezy, których wyrazem są właśnie te nowe uchybienia jak i cele które w takim przypadku bynajmniej nie mają nic wspólnego z rzeczowa, uczciwą i rzetelną kontrola działania organu administracji publicznej".

Działki sprzedane za kwotę stukrotnie mniejszą

Z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego z kontroli nieprawidłowości przy reprywatyzacji wynika, że kontrolerzy CBA, którzy zbadali 50 konkretnych spraw w Warszawie, wykryli 12 przypadków nieprawidłowości dotyczących reprywatyzacji działek i kamienic. W trakcie kontroli skierowano trzy zawiadomienia do prokuratury, gdzie trafił też cały materiał.

d215q8f

Według CBA w czterech z 12 wykrytych przypadków nieprawidłowości miasto Warszawa nie nabyło praw własności (i ewentualnych roszczeń), bo nie uczestniczyło w postępowaniach sądowych - a powinno, jako ustawowy spadkobierca. W wyniku tych zaniechań te cztery działki, w tym jedna, której warunki zabudowy pozwalają na budowę wysokościowca, o łącznej wartości 100 mln zł, zostały zbyte na rzecz skupujących za kwotę przeszło stukrotnie mniejszą - 852 tys. zł - wskazało CBA w raporcie.

Oprócz wniosków do prokuratury w jednym przypadku już podczas kontroli CBA skierowało wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W raporcie CBA zaznaczyło też, że z całej sprawy wynikają wnioski systemowe, których zastosowanie w prawie pozwoliłoby w przyszłości utrudnić taki proceder.

Zakres wykrytych przez CBA nieprawidłowości - wynika z raportu - dotyczy także kilku przypadków zwrotu praw do nieruchomości, w których nie uwzględniono, że dawni właściciele zostali objęci układami międzypaństwowymi dotyczącymi utraty mienia - jak w przypadku opisywanej w szeroko mediach sprawy działki na placu Defilad (d. Chmielna 70) .

d215q8f
d215q8f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d215q8f
Więcej tematów