Trwa ładowanie...

Tylko w WP. Nowe informacje ws. nagród w Kancelarii Prezydenta

Nie tylko rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński został nagrodzony za ubiegłoroczną pracę w Kancelarii. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, na nagrody dla pracowników przeznaczono w ub. roku ponad 2 mln zł.

Share
Tylko w WP. Nowe informacje ws. nagród w Kancelarii Prezydenta
Źródło: PAP, Fot: Marcin Obara
d38tna2

O tym, że Andrzej Duda hojnie nagrodził swoich podwładnych, pisaliśmy w WP dwa tygodnie temu. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński ujawnił, że za poprzedni rok otrzymał dodatkowe 22 tys. zł netto. - Prezydent ocenił moją pracę pozytywnie i nagrodził tę pracę. To nie jest tajemnica - argumentował. Pytany o przyznane przez Kancelarię Prezydenta nagrody dla pozostałych ministrów oznajmił, że nie pamięta wszystkich kwot.

Spytaliśmy więc w Kancelarii o szczegóły. Po dwóch tygodniach dostaliśmy odpowiedź. I tak, Krzysztofowi Łapińskiemu wypłacono nieco więcej niż deklarował, bo 22 916,66 zł netto. Na nagrody dla pozostałych ministrów wydano 245 134,63 zł netto. Łącznie pracownikom wypłacono nagrody o wartości 2 013 744,94 zł netto.

d38tna2

Kancelaria Prezydenta nie ujawniła nam kwot nagród dla poszczególnych pracowników. Pytana o ich uzasadnienie, podkreśliła, że były one "świadczeniem o charakterze uznaniowym" i przyznane zostały w zależności od osiąganych efektów pracy.

"Uzasadnienie przyznania nagród ministrom zostało przekazane ustnie i dotyczyło oceny efektywności i jakości świadczonej przez nich pracy oraz zrealizowanych osiągnięć" - wyjaśnia Kancelaria w przesłanym nam komunikacie.

W tym samy piśmie dodaje, że nagrody są "elementem systemu wynagradzania pracowników", a środki na nie pochodzą z funduszu wynagrodzeń.

"Kwestie dotyczące tworzenia funduszu nagród oraz wypłaty nagród pracownikom zatrudnionym w Kancelarii Prezydenta RP regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2142 z późn. zm.), Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.2015. poz. 1300) oraz Zarządzenia Nr 35 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tymi regulacjami, w Kancelarii tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody" - czytamy.

d38tna2

Biuro prasowe informuje, że przyznając pracownikowi nagrodę brane są pod uwagę w szczególności:

1) efekty pracy pracownika;
2) rzetelność i terminowość;
3) złożoność pracy oraz zakres odpowiedzialności;
4) samodzielność i zaangażowanie pracownika;
5) przejawianie inicjatywy;
6) wyróżniające osiągnięcia w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów i rozwiązań innowacyjnych (praca zespołowa lub indywidualna);
7) udział w pracach komisji i zespołów;
8) prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

W odniesieniu do dyrektorów i zastępców dyrektorów biur, przy przyznawaniu nagrody bierze się pod uwagę prawidłowość i efektywność zarządzania kierowaną komórką organizacyjną, w tym w szczególności:

1) poziom realizacji zadań;
2) terminowość realizacji zadań;
3) zarządzanie zasobami ludzkimi; efektywność realizacji wydatków przyznanych komórce organizacyjnej na realizację zadań.

Zobacz także: Adam Bodnar: "Na naszych oczach zmienił nam ustrój państwa"

d38tna2

Podziel się opinią

Share
d38tna2
d38tna2
Więcej tematów