Trwa ładowanie...
Materiał Sponsorowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku

Unijny projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - POWER ON

Jednym z zadań Policji, jako formacji stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Realizując te zadania nie można zapominać o osobach pokrzywdzonych przestępstwem, których dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone. Mając na uwadze ten aspekt w 2020 roku zrodziła się idea napisania projektu, którego jednym z celów było podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 Źródło: materiały partnera
d43hdvt
d43hdvt

Projekt Pomorskiej Policji pn. "POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw", realizowany był w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020. Idea napisania projektu zrodziła się w 2020 roku, a po przejściu procedury konkursowej, na początku 2022 roku rozpoczęła się realizacja projektu, obejmującego swoim zasięgiem trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko - mazurskie. Liderem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku a partnerami: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie PELIKAN z Gdańska. Projekt miał zasięg ogólnopolski, a dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z niemieckim parterem, również zasięg międzynarodowy. Głównym celem projektu POWER ON było podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia osobom będącym ofiarami przestępstw, jak również wzmocnienie kompetencji pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji zagrożeń, na jakie narażeni są między innymi małoletni.

Szkolenie pn. „Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa” materiały partnera
Szkolenie pn. „Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa”Źródło: materiały partnera

W ramach projektu każdy z partnerów realizował swoje zadania projektowe dotyczące organizacji konferencji i szkoleń, zgodnie z właściwością miejscową. W województwie pomorskim realizacja projektu rozpoczęła się od konferencji naukowo-szkoleniowej pn. "Pokrzywdzony w cyberprzestrzeni", przeprowadzonej w marcu 2022 roku, w formule hybrydowej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane wykłady znamienitych ekspertów w dziedzinie psychologii, uzależnień behawioralnych i pomocy specjalistycznej osobom pokrzywdzonym. Kolejnym zadaniem projektowym była organizacja w maju 2022 roku, w Gdańsku szkolenia pn. "Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa" oraz w październiku 2022 roku pn. "Małoletni ofiarą przestępstwa". We wrześniu 2022 roku w Gdańsku przeprowadzono szkolenie w formule wykładów oraz zajęć warsztatowych adresowanych do policjantów koordynatorów procedury "Niebieskie Karty" z komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z metodami pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz stosującymi przemoc, jak również najważniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi tego obszaru.

Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa materiały partnera
Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwaŹródło: materiały partnera

Konferencja oraz szkolenia adresowane były do policjantów tzw. profilaktyków społecznych, policjantów realizujących zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz dzielnicowych. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Konferencja naukowo-szkoleniowa w formule hybrydowej pn. „Pokrzywdzony w cyberprzestrzeni” materiały partnera
Konferencja naukowo-szkoleniowa w formule hybrydowej pn. „Pokrzywdzony w cyberprzestrzeni”Źródło: materiały partnera

Innowacyjnym działaniem w ramach projektu było sfinansowanie z budżetu projektu Punktu Wsparcia dla Ofiar Przestępstw, dzięki któremu osoby doświadczające przemocy mogą bezpłatnie odbywać konsultacje z psychologiem, mediatorem lub prawnikiem w Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku oraz w Stowarzyszeniu PELIKAN w Gdańsku. Drugim działaniem były warsztaty rozwojowe dla kobiet - ofiar przestępstw. Celem warsztatów było zapewnienie kobietom pomocy w rozwoju osobistym, odbudowaniu własnej wartości, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i wzbudzeniu motywacji do zmian. W ramach projektu odbyły się również warsztaty WenDo dla kobiet, będące metodą samoobrony i asertywności.

d43hdvt

Kolejnym innowacyjnym zadaniem w projekcie było zaprojektowanie i utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw, które będzie wykorzystywane do szybkiego reagowania i przemieszczania się w najbardziej odległe zakątki w województwie pomorskim, aby stworzyć osobom pokrzywdzonym możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy z policjantem.

Źródło: materiały partnera
Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw

Projekt POWER ON niewątpliwie przyczynił się do podniesienia kompetencji funkcjonariuszy Policji jak i pracowników instytucji partnerskich oraz wyposażył policjantów w narzędzia do jeszcze bardziej efektywnego wykonywania obowiązków służbowych na rzecz społeczności.

.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera
Materiał Sponsorowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
d43hdvt

WP Wiadomości na:

d43hdvt
Więcej tematów