Trwa ładowanie...

Tak pracują posłowie VIII kadencji. Która partia jest najbardziej aktywna w Sejmie?

• W obecnej kadencji Sejmu najwięcej projektów ustaw złożyli posłowie PiS, najmniej PSL • Uwzględniając liczebność klubów, najwięcej projektów złożył PSL, najmniej PO • Najwięcej interpelacji skierowali posłowie PO, a zapytań PiS • Uwzględniając liczebność klubów ws. zapytań i interpelacji najaktywniejszy jest Kukiz'15 • Najczęściej przemawiającym posłem jest Rafał Wójcikowski z Kukiz'15
Share
Tak pracują posłowie VIII kadencji. Która partia jest najbardziej aktywna w Sejmie?
Źródło: WP
d6fu8dh

Za nami pierwsze półrocze Sejmu VIII kadencji. Wirtualna Polska sprawdziła, która partia była w tym okresie najbardziej pracowita. Od 12 listopada, czyli pierwszego posiedzenia izby niższej parlamentu najwięcej projektów ustaw złożył klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie PiS skierowali ich do laski marszałkowskiej 67. Do tej liczby można dodać jeszcze 54 projekty rady ministrów, której członkowie wywodzą się przecież spośród polityków rządzącej partii, co daje łącznie liczbę 121 inicjatyw prawodawczych.

Znacznie mniejszą aktywnością wykazały się ugrupowania opozycyjne. Kukiz'15 złożył 20 projektów, Nowoczesna i Platforma Obywatelska po 14, natomiast PSL 9. Warto jednak zaznaczyć, że poszczególne kluby parlamentarne różnią się liczbą członków. W związku z tym Wirtualna Polska przeanalizowała, ile projektów przypada na jednego posła.

W tym zestawieniu najlepiej wypada najmniejszy klub sejmowy, a więc Polskie Stronnictwo Ludowe (16 przedstawicieli w izbie niższej). Na jednego posła ludowców przypada 0,56 projektu. PSL złożył m.in. propozycję zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

d6fu8dh

Na jednego posła PiS (234 przedstawicieli) przypada 0,51 projektu, na członka klubu Kukiz'15 (przez większość pierwszego półrocza 40 osób) 0,5, natomiast w przypadku Nowoczesnej (29) współczynnik ten wynosi 0,48. Na szarym końcu tego zestawienia jest Platforma Obywatelska. Największe ugrupowanie opozycyjne, choć liczy 136 posłów, to złożyło tyle samo projektów ustaw, co cztery razy mniejsze ugrupowanie Petru. Na jednego posła PO przypada zaledwie 0,1 projektu.

Platforma Obywatelska znacznie lepiej radzi sobie ze zgłaszaniem poselskich interpelacji. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że są to pytania skierowane na piśmie do premiera czy ministrów. Interpelacje stanowią formę poselskiej kontroli. Od początku Sejmu VIII PO złożyła ich najwięcej spośród wszystkich ugrupowań - 1136. PiS wystosował 1013 interpelacji, Kukiz'15 611, Nowoczesna 280, a PSL 68.

Inną formą poselskiej kontroli są zapytania. Na tym polu najbardziej aktywni byli posłowie PiS, którzy złożyli ich łącznie 225. Wśród klubów opozycyjnych najwięcej zapytań wystosowali członkowie klubu PO (166).

Powyższe dane warto również przeanalizować uwzględniając liczebność poszczególnych klubów. To najlepiej pokazuje, którzy posłowie byli najbardziej aktywni w zgłaszaniu interpelacji i zapytań. Z analizy Wirtualnej Polski wynika, że na tym polu najwięcej powodów do dumy ma Ruch Kukiza. Na jednego posła tego klubu przypada ok. 15 interpelacji i ok. 2 zapytania, co daje mu pierwsze miejsce w obu zestawieniach. Dobrze prezentuje się również PO. Na jednego członka tego klubu przypada ok. 8 interpelacji i 1,2 zapytania. Od Platformy więcej interpelacji w przeliczeniu na posła złożyła Nowoczesna (9,65), ale ugrupowanie to wystosowało niewiele, bo tylko 14 zapytań (0,48 na jednego przedstawiciela w Sejmie).

d6fu8dh

Na tym polu najsłabiej prezentowały się kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. W przypadku PiS na jednego posła przypadało ok. 4 interpelacji (najmniejszy współczynnik ze wszystkich ugrupowań) oraz 0,96 zapytania. W przypadku ludowców wskaźniki te wynosiły odpowiednio 4,85 i 0,43. A którzy posłowie są najbardziej aktywni w poszczególnych partiach?

Liderem indywidualnego rankingu interpelacji jest posłanka Anna Sobecka z PiS, która od początku Sejmu VIII kadencji wystosowała 95 interpelacji. O cztery mniej złożył Paweł Olszewski z PO, który na tym polu jest najaktywniejszym politykiem opozycji. Posłowie PiS - Jerzy Ołdakowski i Jerzy Wilk, to z kolei liderzy rankingu osób najczęściej zgłaszających zapytania, których było w ich wykonaniu odpowiednio 31 i 30,

Od 12 listopada na mównicy sejmowej najczęściej spośród wszystkich posłów, a dokładnie 94 razy, pojawiał się Rafał Wójcikowski z Kukiz'15. Na kolejnych pozycjach w tym rankingu są posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz (77), Mirosław Suchoń (76) oraz Paulina Henning-Kloska (75).

d6fu8dh

Podziel się opinią

Share
d6fu8dh
d6fu8dh
Więcej tematów