Trwa ładowanie...

Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski. Polacy ocenili 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości

• Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski • Ponad połowa ankietowanych negatywnie ocenia pierwsze 100 dni rządu PiS • Pozytywną ocenę wystawiło z kolei niemal 40 proc. osób • 8 proc. osób uważa, że trudno to ocenić • Najlepszą ocenę rządowi wystawili: mieszkańcy wsi, osoby o prawicowych poglądach i zwolennicy PiS • Najgorsze notowania gabinet Beaty Szydło ma wśród mieszkańców dużych miast, osób młodych oraz zwolenników Nowoczesnej i PO
Share
Beata Szydło i członkowie jej gabinetu podczas pierwszego posiedzenia (zdjęcie z 16 listopada 2015)
Beata Szydło i członkowie jej gabinetu podczas pierwszego posiedzenia (zdjęcie z 16 listopada 2015)Źródło: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
df9sedg

Ponad połowa ankietowanych (52,1 proc.) negatywnie ocenia pierwsze 100 dni rządu PiS - tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. 24,3 proc. ankietowanych uważa działanie rządu PiS "raczej źle", a 27,8 proc. "zdecydowanie źle".

Z kolei 39,6 proc. ankietowanych ocenia działalność rządu Prawa i Sprawiedliwości w pierwszych 100 dniach działalności pozytywnie. "Raczej dobrze" rząd ocenia 28,7 proc., a "zdecydowanie dobrze" 10,9 proc.

8,3 proc. osób ankietowanych przez IBRiS uważa, że trudno to ocenić.

 (Infografika: WP / Marta Sitkiewicz)
Źródło: (Infografika: WP / Marta Sitkiewicz)

Dane według płci: 54 proc. kobiet negatywnie ocenia działalność rządu

Negatywne zdanie o pierwszych 100 dniach rządu ma 50 proc. mężczyzn uwzględnionych w badaniu. 31 proc. mężczyzn ocenia rząd "raczej dobrze", a 11 proc. "zdecydowanie dobrze". 8 proc. mężczyzn odpowiedziało, że "trudno ocenić" rząd w pierwszych 100 dniach.

df9sedg

Inaczej odpowiadały kobiety. 54 proc. kobiet uwzględnionych w badaniu stwierdziło, że rząd działa "raczej źle" i "zdecydowanie źle". Odmienne zdanie miało 36 proc. ankietowanych kobiet, które pozytywnie określiły działanie rządu. Z kolei 9 proc. nie potrafiło wyrazić jednoznacznej oceny.

Dane według wieku: rząd najlepiej wypadł w grupie wiekowej "65 lat i więcej"

Najgorzej pierwsze 100 dni rządu oceniły osoby w wieku 18-24 lata. Aż 72 proc. ankietowanych oceniło działalność jako "raczej źle" i zdecydowanie źle". W tej samej grupie wiekowej pozytywną ocenę wystawiło 29 proc. osób.

Najlepiej rząd wypadł w grupie wiekowej "65 lat i więcej" - pozytywnie oceniło go aż 44 proc. ankietowanych. Jednak i w tej kategorii wiekowej sporo osób miało odmienne zdanie. 24 proc. oceniło rząd "zdecydowanie źle", a 23 proc. "raczej źle".

df9sedg

W przedziale wiekowym 25-34 lata, "zdecydowanie dobrze" rząd oceniło 9 proc., "raczej dobrze" 30 proc., "raczej źle" 13 proc., "zdecydowanie źle" 35 proc., a aż 13 proc. nie wiedziało, jakiej oceny udzielić. Z kolei w grupie 35-44 lat "zdecydowanie dobrze" rząd oceniło 9 proc., "raczej dobrze" 31 proc., "raczej źle" 25 proc., "zdecydowanie źle" 30 proc., a 5 proc. nie wiedziało, jakiej oceny udzielić.

W przedziale wiekowym 45-54 lata, "zdecydowanie dobrze" rząd oceniło 8 proc., "raczej dobrze" 28 proc., "raczej źle" 20 proc., "zdecydowanie źle" 35 proc., a 10 proc. nie wiedziało, jakiej oceny udzielić. W grupie 55-64 lata "zdecydowanie dobrze" rząd oceniło 9 proc., "raczej dobrze" 30 proc., "raczej źle" 29 proc., "zdecydowanie źle" 25 proc., a 7 proc. - "trudno powiedzieć".

Dane według wielkości miejscowości: rząd popierają głównie mieszkańcy wsi

Najlepiej działalność pierwszych 100 rządu ocenili mieszkańcy wsi - 54 proc. odpowiedziało "raczej dobrze" i "zdecydowanie dobrze". Z kolei najgorzej rząd wypadł w ocenie ankietowanych z dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców - negatywnie wypowiedziało się 65 proc.

df9sedg

16 proc. mieszkańców wsi "raczej źle" oceniło rząd, a 20 proc. "zdecydowanie źle. 10 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć". Osoby z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców: "zdecydowanie dobrze" - 14 proc., "raczej dobrze" - 27 proc., "raczej źle" - 22 proc., "zdecydowanie źle" - 28 proc.

Mieszkańcy miast średnich i dużych (od 50 do 250 tys. i od 250 do 500 tys. osób) wystawili rządowi negatywną ocenę (odpowiednio 61 i 62 proc).

Dane według autodeklaracji politycznych prawica-lewica

Najlepiej rząd wypada wśród osób o zdecydowanie prawicowych poglądach - aż 81 proc. ankietowanych oceniło rząd "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze". W tej grupie osób, tylko 16 proc. ocenia pierwsze 100 dni rządu negatywnie, a 3 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

df9sedg

Na drugim biegunie są osoby, które deklarują się jako zdecydowanie lewicowe. 32 proc. uważa działania rządu za dobre, 54 proc. za złe, a 14 proc. - "trudno powiedzieć".

Osoby, które określają swoje poglądy jako "centrowe", do rządów PiS odnoszą się negatywnie. Aż 70 proc. osób uważa pierwsze 100 dni rząd jako "raczej złe" i "zdecydowanie złe", a tylko 22 proc. jako "zdecydowanie dobre" i "raczej dobre".

Dane wg preferencji wyborczych: zaskakująca ocena wyborców SLD

Rząd najlepiej wypadł w oczach wyborców PiS - aż 91 proc. ankietowanych oceniło go jako "zdecydowanie dobry" i "raczej dobry". Tylko 4 proc. ankietowanych, którzy głosowali na PiS, opowiedziało się negatywnie. Dobrą ocenę wystawili wyborcy partii KORWiN - 50 proc. ankietowanych uważa rząd pozytywnie.

df9sedg

Jeśli chodzi o wyborców partii Kukiz'15, aż 71 proc. ankietowanych ocenia 100 dni rządu jako "raczej dobre", a 28 proc. jako "raczej złe" i "zdecydowanie złe".

Najgorzej ocenili rząd wybory Nowoczesnej i PO. 89 proc. osób, które zagłosowały na partie Ryszarda Petru, uważa 100 dni rządu negatywnie. Tak samo uważa 81 proc. sympatyków PO. Tylko 9 proc. osób popierających Nowoczesną opowiedziało się "raczej dobrze" o rządzie. 12 proc. popierających PO również pozytywnie ocenia działanie rządu.

Aż 75 proc. ankietowanych, którzy sympatyzują z PSL, negatywnie oceniło rząd. Podobne odczucia mają wyborcy partii Razem - 76 proc. jest rozczarowanych rządami PiS.

Zaskakującą ocenę wystawili rządowi zwolennicy SLD - aż 44 proc. ankietowanych ocenia działania "raczej dobrze". W tej grupie 51 proc. osób określa negatywnie rząd PiS, a 6 proc. nie ma zdania.

Jeśli chodzi o osoby, które nie popierają żadnej z powyższych partii - 25 proc. pozytywnie ocenia rząd, a 50 proc. negatywnie.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski przygotował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Ogólnopolskie badanie przeprowadzono w dniach 20-21 luty 2016 roku.

df9sedg

Podziel się opinią

Share
df9sedg
df9sedg
Więcej tematów