Trwa ładowanie...
d3maltu

Sejm wznowił obrady, zajmie się m.in. projektem zmian w konstytucji ws. TK

• Sejm wznowił obrady
• Posłowie zajmą się m.in. projektem zmian w konstytucji autorstwa Kukiz'15 dot. Trybunału Konstytucyjnego
• Złożony w połowie grudnia ub.r. projekt zmian w ustawie zasadniczej podpisali się również posłowie PiS
• Przedstawiciele Platformy, Nowoczesnej i PSL zadeklarowali, że nie poprą projektu
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sejm wznowił obrady, zajmie się m.in. projektem zmian w konstytucji ws. TK
(WP, Fot: Andrzej Hulimka)
d3maltu

W środę po godz. 11 Sejm wznowił obrady; zajmie się m.in. projektem zmian w konstytucji autorstwa Kukiz'15 dot. Trybunału Konstytucyjnego oraz projektem noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma zapobiegać odbieraniu rodzicom dzieci z powodu ubóstwa.

Na początku obrad - na wniosek posła PSL Mieczysława Baszki - Sejm uczcił minutą ciszy ofiary pierwszej wywózki Polaków na Sybir. Jak przypomniał Baszko, 10 lutego przypada 76. rocznica tego zdarzenia.

Następnie posłowie wrócili do zaplanowanych punktów obrad. W środę zajmą się m.in. projektem zmian w konstytucji.

d3maltu

Pod złożonym w połowie grudnia ub.r. projektem zmian w ustawie zasadniczej podpisali się - oprócz posłów Kukiz'15 - posłowie PiS. Projekt przewiduje: wybór sędziów TK kwalifikowaną większością 2/3 głosów, zwiększenie składu TK z 15 do 18 członków oraz badanie zgodności z konstytucją ustawy o TK przez Sąd Najwyższy. W projekcie znalazł się również zapis mówiący o tym, że kadencja sędziów TK wybranych przed dniem wejścia w życie tej ustawy wygasa w ciągu 60 dni; w ich miejsce mają zostać powołani nowi sędziowie. Propozycję tę negatywnie oceniła Naczelna Rada Adwokacka.

Przedstawiciele Platformy, Nowoczesnej i PSL zadeklarowali, że nie poprą projektu przygotowanego przez klub Kukiz'15. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Sejm zajmie się też projektem noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wbrew woli rodziców nie jest dopuszczalne. Premier Beata Szydło wielokrotnie wskazywała, że jednym z priorytetów jej rządu jest rozwiązanie problemu odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa. Projekt przygotowany w resorcie sprawiedliwości zakłada zakaz takich działań.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielską jest możliwa tylko w przypadkach określonych ustawą i po prawomocnym orzeczeniu sądu.

d3maltu

Posłowie zajmą się też projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przedłożonym przez ministra finansów. Projekt rozszerza kompetencje Funduszu oraz Komisji Nadzoru Finansowego w związku prowadzeniem przymusowej restrukturyzacji.

Projektowana ustawa zawiera przepisy implementujące dwie dyrektywy unijne; celem pierwszej jest ustanowienie w państwach członkowskich takiego systemu, w którym możliwość zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie sektora bankowego zostanie w znacznym stopniu ograniczona. W przypadku problemów sektora bankowego, w pierwszej kolejności straty mają ponosić wierzyciele i akcjonariusze banków. Natomiast celem drugiej dyrektywy jest wzmocnienie stabilności systemu bankowego i zwiększenie ochrony deponentów m.in. przez wyeliminowanie niektórych różnic w ustawodawstwach państw członkowskich w odniesieniu do przepisów dotyczących zasad funkcjonowania systemów gwarancji depozytów.

d3maltu

Podziel się opinią

Share
d3maltu
d3maltu
Więcej tematów