WP

Rząd określił jak będzie wyglądać Karta Polaka

Karta Polaka, dokument dający ułatwienia i
przywileje Polakom mieszkających na Wschodzie, będzie - podobnie
jak dowody osobiste - plastikową kartą identyfikacyjną z danymi
osobowymi - określił rząd w rozporządzeniu do ustawy,
która wejdzie w życie 29 marca.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

Karta Polaka będzie wydawana przez konsula, ma być ważna przez 10 lat od momentu jej przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Dokument ma być z tworzywa sztucznego, wielkości karty kredytowej, z zabezpieczeniami przed podrobieniem i fałszerstwem. Będzie zawierać m.in. dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, termin ważności oraz sześciocyfrowy numer. Za produkcję i personalizację Karty Polaka będzie odpowiedzialne Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Karty będą drukowane w Warszawie i przesyłane do konsulatów. Dane osób, które otrzymają Kartę, umieszczone będą w centralnym rejestrze prowadzonym przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie.

Wnioski o wydanie Karty będzie można składać w placówkach konsularnych, razem z dokumentami poświadczającymi polskie pochodzenie przodków. W razie utraty tych dokumentów wnioskodawcy będą mogli uzyskać od organizacji polonijnych zastępujące je zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie danej osoby w działalność na rzecz polskości. Listę tych organizacji przygotowało już MSZ, jest ona teraz w konsultacjach międzyresortowych.

WP

Ubiegający się o Kartę po złożeniu wniosku odbędą z konsulem rozmowę sprawdzającą ich znajomość języka polskiego oraz polskiej tradycji i kultury. W przypadku odmowy przyznania Karty organem odwoławczym będzie Rada ds. Polaków na Wschodzie.

Koszt wyprodukowania jednej karty szacowano na 10 zł. Przy założeniu, że refundacji podlegałyby rocznie wizy dla 100 tys. osób - około 24 mln zł. Dofinansowanie kosztów przejazdów (wprowadzenie 37% zniżki dla posiadaczy Karty Polaka) to koszt 2 mln 664 tys. rocznie. Ogółem wszystkie koszty wprowadzenia Karty szacowano na 60-80 mln zł rocznie.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie nie można określić, ilu ostatecznie osobom zostanie przyznana i wydana Karta Polaka. Według szacunków z 2007 roku, gdy za poprzedniej kadencji parlamentu uchwalano ustawę, w pierwszym roku o Kartę może ubiegać się kilkaset tysięcy osób, docelowo - znacznie ponad milion.

Arkadiusz Bereza z Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Premiera zapewnił przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy są już na ukończeniu, a pierwsze Karty zostaną najprawdopodobniej wydane w maju.

WP

Karta Polaka wprowadza ułatwienia i przywileje dla Polaków, zamieszkałych na Wschodzie, gdyż nie jest tam uznawane podwójne obywatelstwo. Umożliwia m.in. refundację wizy Schengen, dostęp do polskich szkół i uczelni, ulgi na przejazdy polską komunikacją publiczną oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a także podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Polub WP Wiadomości
WP
WP