Trwa ładowanie...
d16trwf

Rodzice musieli płacić ze przedszkola. Co na to sąd?

Radomska prokuratura zaskarżyła do sądu nieobowiązującą już uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu o odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Prokuratura uważa, że uchwała rażąco narusza przepisy prawa i jest nieprecyzyjna.
Share
d16trwf

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz, skargę na obowiązującą od 2008 r. uchwałę o odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu złożył w październiku ub. roku jeden z rodziców.

Uchwała przewidywała m.in. opłatę w wysokości 90 zł miesięcznie za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłatę za wyżywienie dziecka pomnożoną przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym przedszkole jest otwarte.

Według rzeczniczki prokurator uznał, że uchwała rażąco narusza przepisy prawa materialnego, ponieważ w brakuje w niej precyzyjnego wskazania rodzaju świadczeń, za które ustalono odpłatność. - Poza tym odpłatność ustalono w formie stałej opłaty miesięcznej w relacji do liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu, nie zaś - do charakteru, ilości i czasu trwania świadczeń, z których faktycznie dziecko korzysta - wyjaśniła Chrabąszcz.

d16trwf

Zdaniem prokuratury wprowadzenie odpłatności miesięcznej w wysokości 90 zł powoduje przyjęcie tylko jednej, sztywnej opłaty o charakterze opłaty stałej. Uchwała nie przewidywała też możliwości rezygnacji przez rodziców ze świadczeń oferowanych w ramach programu rozszerzonego.

Prokurator wniósł do sądu o stwierdzenie nieważności tej uchwały, mimo że faktycznie nie obowiązuje ona od kwietnia ub. roku, kiedy została zastąpiona kolejną uchwałą przyjętą przez radnych.

Według rzeczniczki, zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego, prokurator może jednak zaskarżyć do sądu nawet nieobowiązujące już uchwały. Zdaniem prokuratury, wprowadzenie uchwały w 2008 r. spowodowało określone skutki prawne; na jej podstawie pobierano opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Skarga została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik powiedział, że prawnicy, z którymi się konsultował, nie zgadzają się ze stanowiskiem prokuratury. - Mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi na skargę. Będziemy się bronić - powiedział Wójcik.

d16trwf

Podziel się opinią

Share
d16trwf
d16trwf
Więcej tematów