WP

OPA - Organizacja Państw Amerykańskich - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

Organizacja Państw Amerykańskich działa w sferze polityczno-wojskowej, gosporaczej i społecznej Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Podziel się

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) to organizacja polityczno-wojskowa istniejąca od 1948 roku i zrzeszająca wszystkie 35 państw należących do Ameryki Północnej i Południowej. Głównym celem istnienia OPA jest zabezpieczanie pokoju i prowadzenie wspólnych działań w przypadku pojawienia się problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych.

WP

OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) – informacje ogólne

Organizacja Państw Amerykańskich, czy też Organization of American States (OAS), jest organizacją kształtującą stosunki międzynarodowe między państwami amerykańskimi. Pełni tę funkcję zgodnie z zasadami jej statutu, Karty Organicznej, która stanowi jeden z fundamentów systemu międzyamerykańskiego – dwoma pozostałymi są pakt z Rio i pakt bogotański.

OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) – cele

Główne zadania OPA zapisane w statucie organizacji zwanym Kartką z Bogoty to: zachowanie bezpieczeństwa i pokoju na terenie Ameryki Północnej i Południowej, pokojowe rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie konfliktów na tle ekonomiczny, społecznym i politycznym oraz upowszechnianie współpracy między państwami członkowskimi na różnych płaszczyznach.

Organizacja Państw Amerykańskich kieruje się ponadto zasadami takimi jak zachowanie suwerenności państw członkowskich oraz równości między nimi, nieinterwencyjność i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Statut OPA nakazuje też państwom członkowskim przestrzeganie praw człowieka, solidarność w kwestii sprzeciwiania się agresji i nieuznawanie zbrojnego przejmowania terytoriów innych państw. Organizacja promuje integralny rozwój państw OPA oraz uznaje niezależność ideologiczną obu Ameryk.

WP

OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) – historia

Początki systemu międzyamerykańskiego sięgają 1826 roku, kiedy podczas kongresu panamskiego Simón Bolívar wysunął propozycję stworzenia ligi łączącej republiki amerykańskie paktem obronnym, czemu miało towarzyszyć utworzenie wspólnych sił zbrojnych. Inicjatywa nie została zrealizowana przez ponad 60 lat, aż do pierwszej Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich, która odbyła się na przełomie 1889 i 1890 roku. Powołano wtedy Międzynarodową Unię Republik Amerykańskich, pierwszy system regulujący stosunki międzyamerykańskie, wtedy skupiający się na handlu – organem kierowniczym zostało Biuro Handlowe Republik Amerykańskich.

W 1910 roku istniejącą przez blisko 20 lat organizację przemianowano na Unię Republik Amerykańskich, natomiast Biuro Handlowe stało się znane jako Unia Panamerykańska z siedzibą w Waszyngtonie. Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Bogocie powołano Organizację Państw Amerykańskich, która miała stanowić kontynuację Unii Republik Amerykańskich. Członkami OPA zostało wtedy 21 krajów amerykańskich, które podpisały statut organizacji – Kartę Organiczną. Pozostałe 14 krajów wstąpiło do OPA do 1991 roku.

OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) – struktura

Najwyższy organ OPA to Zgromadzenie Ogólne, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członkowskich; posiedzenia odbywają się raz w roku, podczas nich określa się politykę działania organizacji, zatwierdza się budżet i wybiera sekretarza generalnego (w 2015 roku stanowisko objął Urugwajczyk Luis Almagro). Funkcję sekretariatu generalnego pełni Unia Panamerykańska zasiadająca w Waszyngtonie, który jest też siedzibą główną OPA.

WP

Aktualnymi zadaniami Organizacji Państw Amerykańskich zajmuje się Stała Rada, natomiast doraźnie obradują też konferencje konsultacyjne i komitety administracyjne, polityczne oraz do spraw bezpieczeństwa. W OPA działają również Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka.

OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) – państwa członkowskie

Wśród pierwszych 21 państw członkowskich OPA należących do organizacji od 1948 roku znajdują się: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba (zawieszona w prawach członkowskich w latach 1962–2009, jednak po anulowaniu zawieszenia, w czerwcu 2009 wydała oświadczenie, że nie powróci do OPA), Dominikana, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Haiti, Honduras (zawieszony w prawach członka w latach 2009–2011), Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Stany Zjednoczone, Urugwaj i Wenezuela.

W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat do OPA dołączyły pozostałe kraje kontynentów amerykańskich: Barbados, Trynidad i Tobago, Jamajka, Grenada, Surinam, Dominika, Saint Lucia, Antigua i Barbuda, Saint Vincent i Grenadyny, Bahamy, Saint Kitts i Nevis, Kanada, a w 1991 roku dwa ostatnie – Belize i Gujana.

Główna siedziba

Waszyngton

Rok założenia

1950

Typ organizacji

organizacja międzynarodowa

Cele

– zachowanie pokoju i bezpieczeństwa państw członkowskich
– pokojowe rozwiązywanie sporów
– rozwijanie współpracy gospodarczej, ekonomicznej i politycznej między państwami członkowskimi

WP
WP