Trwa ładowanie...
d30qvep
d30qvep

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Główna siedziba Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju mieści sie w Paryżu w Château de la Muette Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA

OECD to ekonomiczna organizacja międzynarodowa, której członkowie wspólnie pracują nad budowaniem i wzmacnianiem gospodarki, a także nad zachowaniem równowagi i stabilności handlu światowego.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – informacje ogólne

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to byt powstały w 1961 roku w wyniku przekształcenia istniejącej wcześniej Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju gospodarki państw członkowskich, zwiększanie zatrudnienia i poprawianie jakości życia obywateli. W 2017 roku w strukturach OECD znajdowało się 35 państw członkowskich.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – historia

Początki OECD sięgają 1948 roku, kiedy powołano do istnienia międzynarodową Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która miała za zadanie koordynować realizację finansowego planu Marshalla i dążyć do stabilizacji rynku walutowego i handlu zagranicznego między państwami członkowskimi. Początkowo do OEEC przystąpiło 16 państw.

W 1961 roku formalnie przekształcono OEEC w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w której skład weszło 20 państw, w tym Kanada i Stany Zjednoczone. W kolejnych latach do organizacji wstępowały kolejne państwa – Polska stała się jednym z nich w 1996 roku.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – struktura

Na szczycie struktury organizacyjnej OECD znajduje się Rada, która odpowiada za mianowanie na pięcioletnią kadencję sekretarza generalnego, opracowuje akty prawne czy zatwierdza budżet. Pozostałymi organami OECD są komitet wykonawczy, komitety branżowe i sekretariat. Główna siedziba OECD znajduje się w paryskim Château de la Muette.

Sekretarz generalny jest czołowym przedstawicielem organizacji. Funkcję tę pełnili kolejno:

  • Thorkil Kristensen z Danii (1961–1969),
  • Emile Van Lennep z Holandii (1969–1984),
  • Jean-Claude Paye z Francji (1984–1996),
  • Donald Johnston z Kanady (1996–2006),
  • José Ángel Gurría z Meksyku (od 2006 roku).

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – cele

Główny cel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to dbanie o prawidłowy rozwój ekonomiczny państw członkowskich poprzez opracowywanie odpowiednich strategii polityki gospodarczej. Mają one prowadzić do zwiększenia dobrobytu społecznego, zwiększenia stopy zatrudnienia oraz ogólnej jakości życia.

Działalność OECD nie ogranicza się jednak wyłącznie do państw członkowskich – organizacja pośrednio wpływa również na gospodarkę światową, ponieważ ustala standardy pewnych segmentów gospodarczych i wspiera biedniejsze państwa.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – państwa członkowskie

Wśród państw założycielskich OECD znajdują się Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Francja, Austria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Belgia, Irlandia, Portugalia, Włochy, Szwajcaria i Turcja.

W latach 60. i 70. do organizacji dołączyły Japonia, Finlandia, Australia i Nowa Zelandia, w latach 90. Meksyk, Czechy, Węgry, Polska i Korea Południowa. Wśród najnowszych członków OECD znajdują się Słowacja, Słowenia, Chile, Estonia, Izrael oraz Łotwa.

Do OECD chcą wstąpić również Rosja, Litwa, Kostaryka i Kolumbia.

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Główna siedziba

Paryż

Rok założenia

1961

Typ organizacji

organizacja międzynarodowa

Cele

- rozwój ekonomiczny państw członkowskich, zwiększenie zatrudnienia
- opracowywanie polityki gospodarczej
- wspieranie biedniejszych państw, które nie należą do organizacji

Liczba członków

35

d30qvep
d30qvep
d30qvep
Więcej tematów
d30qvep