Trwa ładowanie...
d49ow4r
d49ow4r

Majdanek: 57. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego

W poniedziałek przypada 57. rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49ow4r

23 lipca 1944 roku Armia Czerwona zajęła obóz na Majdanku, uwalniając około tysiąca więźniów. W przeddzień wejścia Rosjan, Niemcy zamordowali 800 więźniów Zamku Lubelskiego.

Majdanek był drugim co do wielkości po Oświęcimiu, niemieckim obozem zagłady w Europie. Przebywało w nim blisko pół miliona więźniów 50 narodowości. Liczbę pomordowanych ocenia się na około 250 tysięcy. Nie wiadomo dokładnie ile osób zginęło w obozie, gdyż do komór gazowych trafiali nie tylko chorzy i wyniszczeni niewolniczą pracą więźniowie obozu, ale i całe transporty, których nie rejestrowano w ewidencji.

Najliczniejszą grupą więźniów Majdanka byli Żydzi i Polacy. W czerwcu 1943 znaleźli się tu mieszkańcy warszawskiego i białostockiego Getta oraz ofiary niemieckiej pacyfikacji Zamojszczyzny.

d49ow4r

W styczniu 1943 do Majdanka dotarł pierwszy transport mieszkańców z "aryjskiej" strony Warszawy - osoby te aresztowano w ulicznych "łapankach" 16, 17 i 18 stycznia 1943. Później zorganizowano jeszcze kilka takich transportów. Podczas największej egzekucji 3 listopada 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali na Majdanku 18 tysięcy Żydów.

Obóz koncentracyjny na Majdanku powstał z rozkazu Heinricha Himmlera w lipcu 1941 roku, początkowo jako obóz jeniecki, później w 1943 roku zmieniono nazwę na "obóz koncentracyjny".

Pierwszej masowej egzekucji w Majdanku dokonano już w grudniu 1941 - rozstrzelano wówczas 2 tysiące jeńców radzieckich. Po roku działalności na terenie obozu przebywało 150 tysięcy więźniów, zaś plany rozbudowy przewidywały jednorazowe przyjęcie 250 tysięcy więźniów. W czerwcu 1942 uruchomiono pierwsze krematorium. Obóz w Majdanku miał 6 podobozów: w Bliżynie, Budzyniu, Lublinie, Puławach, Radomiu i Warszawie.

Bezpośrednio po zajęciu obozu przez Armię Czerwoną przetrzymywano w nim żołnierzy Armii Krajowej zsyłanych w głąb Związku Radzieckiego. Po wojnie z ponad 1200-osobowej załogi Majdanka ukarano tylko kilkadziesiąt osób. Reszta - ukrywając swą tożsamość - uniknęła sprawiedliwości, bądź też ich zbrodnie zostały przedawnione.

Na terenie dawnego obozu działa Państowe Muzeum Majdanka, które gromadzi eksponaty, prowadzi archiwum i badania naukowe. W muzeum odbywają się lekcje muzealne, spotkania z byłymi więźniami, odczyty i projekcje filmów. (aso)

d49ow4r

Podziel się opinią

Share
d49ow4r
d49ow4r