Trwa ładowanie...
d2wf2oo

Łatwiej o odszkodowania za sąsiedztwo F-16

Rozporządzenie określające nową strefę
ograniczonego użytkowania terenów wokół lotniska
Poznań-Krzesiny, na którym stacjonują samoloty F-16, podpisał wojewoda wielkopolski.

Share
d2wf2oo

Jak poinformował Tomasz Stube z biura prasowego wojewody, rozporządzenie nakłada na gminy obowiązek prowadzenia polityki przestrzennej, która uwzględnia przekroczenie standardów jakości środowiska, związane ze stacjonowaniem wojskowych samolotów. Z kolei właścicielom nieruchomości daje podstawę do żądania odszkodowania od zarządzającego lotniskiem z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i poniesionych szkód. Z roszczeniami można wystąpić w terminie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Nowa strefa w sumie będzie ponad dwukrotnie większa od obecnie obowiązującej. Rozporządzenie określa trzy, a nie jak dotychczas pięć rodzajów stref ograniczonego użytkowania. Dokument opracowano na podstawie raportów wojska na temat uciążliwości bazy lotniczej dla otaczających ją terenów.

Pierwsza strefa w nowym rozporządzeniu obejmuje tereny wokół lotniska i trasy dolotów - nie można tam budować szkół, szpitali ani innych budynków związanych ze stałym pobytem dzieci, młodzieży i osób starszych. Mieszkańcy tej strefy mogą domagać się wykupienia przez wojsko nieruchomości.

d2wf2oo

W drugiej - największej - strefie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej mieszkańców.

Najmniej restrykcyjna jest ostatnia strefa. Na tym terenie można budować domy każdego rodzaju. Tu ograniczenia co do wymagań zabezpieczenia akustycznego są najmniejsze. W drugiej i trzecie strefie można domagać się odszkodowań za utraconą wartość nieruchomości.

Dotychczas obowiązywała strefa, ustalona przez wojewodę w 2003 roku, jednak była ona zaprojektowana w związku ze stacjonowaniem w Krzesinach starszych samolotów produkcji radzieckiej.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu jest kilkaset pozwów mieszkańców terenów sąsiadujących z bazą F-16 oraz okolicznych gmin o odszkodowania za utratę wartości nieruchomości położonych w pobliżu bazy w Krzesinach i obniżenie jakości życia. Domagający się odszkodowań to osoby prywatne, a także miasto Poznań, gmina Luboń i kilka parafii Kościoła katolickiego.

d2wf2oo

O uzyskanie odszkodowania będzie się starało ponad 2 tys. osób - tyle zaświadczeń o położeniu gruntów w tej strefie wydał Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wojsko odrzuca wszystkie wnioski o odszkodowana. Mieszkańcy kierują je do sądu, który w kilku wypadkach zasądził już kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania. Wojsko odwołuje się od tych wyroków, a sądy odwoławcze zawiesiły rozpatrywanie pozwów do czasu ustalenia nowej strefy.

Przeciwko stacjonowaniu w Krzesinach samolotów F-16 protestuje też grupa mieszkańców, zrzeszonych w stowarzyszeniu Ekologiczne Marleno, którzy domagają się przeniesienia lotniska w inne miejsce.

W Krzesinach stacjonują 33 samoloty, w tym jeden przeznaczony dla lotniska w Łasku koło Łodzi. Polska zakupiła 48 samolotów F- 16, w tym 36 jednomiejscowych F-16C Block52+ i 12 - dwumiejscowych F-16D Block52+.

d2wf2oo

Podziel się opinią

Share
d2wf2oo
d2wf2oo
Więcej tematów