Trwa ładowanie...
d2e4v4d

Kompetencja Parlamentu Europejskiego . Jak działa Parlament Europejski?

Parlament Europejski (PE) to jednoizbowy odpowiednik parlamentu krajowego (w Polsce – Sejm), na szczeblu Unii Europejskiej. Składa się z 751 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję. Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są przez obywateli Wspólnoty w bezpośrednich wyborach. Parlament Europejski ma funkcje doradcze i kontrolne, współtworzy też prawo w Unii Europejskiej.
Share
Siedziba Parlamentu Europejskiego
Siedziba Parlamentu EuropejskiegoŹródło: WP.PL
d2e4v4d

Parlament Europejski a Komisja Europejska

W zależności od obszaru działania czy też realizowanej polityki, Parlament Europejski ma również większy bądź mniejszy wpływ na działania Komisji Europejskiej (organu wykonawczego Unii Europejskiej). Relacje między Komisją Europejską a Parlamentem to złożony temat, a ich wzajemna współpraca uregulowana jest postanowieniami traktatów oraz wynika z nieformalnych porozumień międzyinstytucjonalnych. Ich stosowanie leży w gestii samych instytucji.

Parlament Europejski sprawuje wyłącznie kontrolę polityczną nad Komisją Europejską. Uczestniczy też w procedurze powołania Przewodniczącego KE, przesłuchuje kandydatów na komisarzy i udziela wotum zaufania dla całej Komisji Europejskiej. Ma również prawo jej odwołania, ale tylko w całości. Do tego niezbędna jest większość 2/3 głosów.

d2e4v4d

Parlament Europejski – inne kompetencje

Parlament Europejski ma także możliwość zadawania pytań Radzie i komisarzom, a Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisja Europejska mają obowiązek składać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania ze swojej działalności. Ważną kompetencją Parlamentu Europejskiego jest także powoływanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Istotnym i dużym obszarem działalności Parlamentu Europejskiego jest przyjmowanie prawa unijnego – kompetencja ta dzielona jest z Radą Unii Europejskiej.

Materiał edukacyjny dotyczący wyborów do Europarlamentu został przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

d2e4v4d

Podziel się opinią

Share
d2e4v4d
d2e4v4d
Więcej tematów