Trwa ładowanie...
23-12-2015 11:05

Komitet Obrony Demokracji przedstawia swój projekt zażegnania zaistniałego konfliktu

• KOD rozpoczyna zbieranie podpisów pod społeczną inicjatywą ustawodawczą
• KOD przedstawił swój projekt
• Mateusz Kijowski zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o to aby nie podpisywał ustawy autorstwa PiS

Komitet Obrony Demokracji przedstawia swój projekt zażegnania zaistniałego konfliktuŹródło: WP, fot: Zenon Kubiak
d1ehqaf
d1ehqaf

Lider KOD, Mateusz Kijowski zorganizował pod Sejmem spotkanie z prasą, na którym zakomunikował, że Komitet Obrony Demokracji rozpoczął akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projekcie zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Równocześnie zaapelował do prezydenta o to, aby nie podpisywał ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, autorstwa PiS.

W krótkim wystąpieniu powiedział, że KOD proponuje obywatelski projekt ustawy, który ma zażegnać konflikt, jaki zaistniał obecnie w Parlamencie i obronić ustrój Polski.

"W trosce o normalne funkcjonowanie państwa" - tekst oświadczenia KOD
"W trosce o ustrój Rzeczypospolitej i normalne funkcjonowanie państwa realizującego ideał demokratycznego państwa prawa, my – Komitet Obrony Demokracji – proponujemy obywatelski projekt ustawy o zmianie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ma on za zadanie zażegnać konflikt, jaki zaistniał obecnie w Parlamencie i uchronić ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, którego gwarantem jest między innymi Trybunał Konstytucyjny.

d1ehqaf

Przeprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach ustrojowych i proceduralnych Trybunału stanowią poważne zagrożenie dla jego niezależności i niezawisłości jego sędziów, a w konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania tego organu kluczowego dla realizacji w naszym państwie zasady demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy, a także ochrony wolności i praw człowieka. Apelujemy o to, by partie polityczne reprezentowane w Sejmie wysłuchały głosu obywateli i pochyliły się nad składanym przez nas projektem. Projekt, który przedkładamy obywatelom do podpisu, realizuje ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i dąży do pogodzenia rozwiązań postulowanych przez wszystkie partie obecne w parlamencie.

Nasz projekt wprowadza m.in.: zasadę głosowania zwykłą większością głosów w Zgromadzeniu Ogólnym, przy zachowaniu kworum wynoszącego 10 sędziów. Co więcej, projekt doprecyzuje procedury wyboru Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, którzy będą cieszyć się podwójną legitymacją – pochodzącą od Prezydenta i sędziów Trybunału. Projekt wprowadza również zasadę sześcioletniej kadencji Prezesa i Wiceprezesa Trybunału.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza projekt jest zracjonalizowanie procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, krąg podmiotów mogących zgłaszać kandydatów poszerzono o Prezydenta Rzeczypospolitej, Krajową Radę Sądownictwa oraz Zgromadzenia Ogólne sędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego, co umożliwi Sejmowi wybór sędziego spośród kandydatów o najwyższych kompetencjach.

Przewidziano, że Sejm podejmował będzie decyzję w sprawie wyboru większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, co wymusi szeroki konsensus polityczny. Sędzia będzie składał przysięgę przed Marszałkiem Sejmu na tym samym posiedzeniu Sejmu, na którym został na to stanowisko wybrany. Projekt przewiduje również powierzenie sędziemu dalszego pełnienia obowiązków – tj. do czasu wybrania następcy sędziego przez Sejm, co uchroni Trybunał przed paraliżem w razie przedłużającego się sporu politycznego o wybór sędziów. Ostatnią zmianą postulowaną w projekcie jest zachowanie składów Trybunału, które umożliwią sprawne wypełnianie obowiązków orzeczniczych Przedstawiając nasz projekt, jednocześnie apelujemy do Pana Prezydenta, który składał przysięgę na dochowanie wierności przepisom Konstytucji, aby przyjętą wczoraj ustawę, która budzi istotne wątpliwości konstytucyjne, przed jej podpisaniem, skierował w całości do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania konstytucyjności.

W przypadku, gdyby Prezydent podpisał przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę, my – obywatele skupieni wokół Komitetu Obrony Demokracji – dostosujemy projekt dziś prezentowany do obowiązującego stanu prawnego."

d1ehqaf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ehqaf
Więcej tematów