Trwa ładowanie...
d2a4850

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA. Masz pomysł? My pomożemy go zrealizować!

W ramach trwającego ponad dwa lata Projektu pn.: „PI Innowacje Przyszłością Regionu”, przeprowadzono szereg analiz, audytów i spotkań zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i przedstawicielami organizacji wspierających działania proinnowacyjne. Na podstawie wcześniej wspomnianych działań oraz doświadczeń Zespołu Fundacji Neo Media z Olsztyna opracowano innowacyjny na skalę regionu Warmii i Mazur „Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych”. Projekt ten powstał w odpowiedzi na istniejący od lat problem niskiego poziomu innowacyjności w regionie województwa warmińsko-mazurskiego, cechujący się zarówno niskim udziałem firm innowacyjnych w regionalnym przemyśle ogółem, a także niskimi nakładami przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA. Masz pomysł? My pomożemy go zrealizować!
(Fotolia)
d2a4850

„Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych” w formie podręcznika można pobrać ze strony internetowej www.ipr.fnm.pl lub odebrać w biurze projektu.

Korzyści i efekt docelowy opracowanego produktu dla osoby/instytucji zainteresowanej komercjalizacją badań naukowych: - stymulowanie i zwiększanie bazy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych na pomysłach akademickich i naukowych w województwie warmińsko-mazurskim; - zmiana sytuacji naukowców, którzy po wdrożeniu pomysłu mogą stać się beneficjentami jego sukcesu komercyjnego; - stworzenie nowych standardów współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym; - wzrost jakości funkcjonowania środowisk nauki i biznesu – w przyszłości nowe wspólne inicjatywy, a docelowo wytworzenie efektywnego ekosystemu inwestycyjnego.

Częścią opracowanego modelu jest również narzędzie informatyczne – eBroker Technologiczny, służące do efektywnego zarządzania przykładowym ośrodkiem innowacji, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych.

d2a4850

„W sierpniu 2014 r. członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego bardzo wysoko ocenili założenia koncepcyjne oraz zadeklarowali pełne zaangażowanie we wdrożeniu i upowszechnianiu innowacyjnych narzędzi wspomagających i porządkujących proces komercjalizacji. W mojej ocenie potwierdzeniem włączenia produktu finalnego do powszechnej praktyki w skali regionu jest fakt, iż proponowany model innowacyjnych rozwiązań został wpisany do mandatu negocjacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim. Przedsięwzięciem priorytetowym zaproponowanym do negocjacji w kontrakcie terytorialnym w ramach RPO na lata 2014-2020 jest wdrożenie regionalnego systemu komercjalizacji wyników badań dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych, który opiera się m.in. na wynikach analiz i zaproponowanym modelu ekosystemu komercjalizacji wypracowanym w ramach Projektu” Maciej Kubisty, Kierownik Projektu

W podręczniku znajdziecie Państwo m.in.: - wskazówki oraz przykłady jak rozpocząć proces komercjalizacji pomysłu oraz jak zachęcić środowisko naukowe do prowadzenia własnego biznesu - wzory dokumentów ułatwiające stworzenie ośrodka innowacji oferującego kompleksowe wsparcie dla osób ze świata nauki - formularze rekrutacyjne ułatwiające wstępną klasyfikację innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz pozwalające w bardzo łatwy sposób pogrupować niezbędne dane do wstępnej oceny pomysłu - opis i zastosowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego e-Broker Technologiczny - wspomagającego współpracę nauki i biznesu

BIURO PROJEKTU: ul. Sosnkowskiego 47, 10-693 Olsztyn; tel/fax.: (89) 535 91 44; e-mail: biuro@ipr.fnm.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

d2a4850

Podziel się opinią

Share

d2a4850

d2a4850
Więcej tematów